Aj vďaka Vám sprevádzame pestúnov

Prinášame Vám druhý príbeh o pestúnskej rodine. Pani Eva Stanková sa rozhodla, že bude pestúnskou mamou dvom dievčatám. Jej príbeh je zaujímavý v tom, že je samožiadateľka a so starostlivosťou o dievčatá jej pomáhajú rodičia, teraz už starkí dievčat. Ako sa pani Eva rozhodla pre tento krok, v čom sú v živote dievčat najdôležitejší starkí a v čom je pestúnstvo iné na rozdiel jej predstáv? Odpovede na tieto a ďalšie otázky sa dozviete vo videu.

Pestúnska starostlivosť je vytvorenie náhradného rodinného zázemia pre dieťa, ktoré nemôže z rôznych dôvodov byť prechodne alebo dlhodobo vychovávané svojimi rodičmi. Viac informácii o pestúnstve a o tom ako sa stať pestúnom sa dozviete na našej stránke.

4500 opustených detí chce vyrastať v rodine
Chýba ešte 3 088,06 €

4500 opustených detí chce vyrastať v rodine

Návrat

Hľadáme pre opustené deti rodičov, ktorí im vytvoria bezpečný domov a ponúknu sami seba. Tieto deti ale často prežili traumatickú udalosť a my im aj ich novým rodičom s vašou pomocou ponúkame možnosť rôznych terapií, ktoré im pomôžu preliečiť "boľačky" na duši.

Aj vďaka vám môže v Návrate robiť prípravu rodičov na pestúnsku starostlivosť a neskôr pestúnov sprevádzať a byť im oporou. Veľmi si vašu podporu vážime.

Ďakujeme!