Všetko dobré raz skončí, alebo nie?

Milé darkyne, milí darci,

uverejnenie nášho projektu končí na webe Dobrej krajine. Za celé tie roky od 8.4.2014, kedy sme získali prvý dar od darcu na náš projekt Samostatnosť, nie samota prešlo 6 rokov!

Samostatnosť, nie samota
Chýba ešte 1 331,89 €

Samostatnosť, nie samota

Dss-MOST, n.o.

Ľudia s duševnou poruchou žijú medzi nami a ich počet narastá. Pre niekoho každodennosť, pre iného výzva - nadviazať medziľudský kontakt, cestovať MHD či zmysluplne tráviť voľný čas. Pomôžme ľuďom s duševnými poruchami viesť samostatnejší každodenný život.

6 rokov, kedy ste pri nás stáli, podporovali, za tie roky ste nám poskytli 8523,41€ na našu prácu s ľuďmi, ktorí to potrebujú.

To, že náš projekt nebude už zverejnený na Dobrej krajine samozrejme neznamená, že končíme!

Naopak, napriek ťažkému obdobiu, ktorému všetci čelíme, naďalej pokračujeme v našej práci.

  • Staráme sa o 8 ľudí s duševnou poruchou v našich 2 bytoch Podporovaného bývania.
  • Rehabilitačné stredisko - 34 klientom s duševnou poruchou sa venujú pracovníci.
  • Poskytujeme psychoterapie ľuďom v núdzi v rámci projektu pro bono pri psychologickej ambulancii .
  • Poradenstvo pre širokú verejnosť funguje. ...

A preto budeme zo srdca povďační, ak našu prácu podporíte cez darovaciu bránu Darujme.sk, priamo tu : Darujme.sk MOSTu .

VAŠICH 10€ = nám pokryje 2 hodinovú prácu nášho psychológa pre 9 -tich klientov, samostatnosť, nie samota.

Sme tu stále pre nich " aby ľudia s duševnou poruchou neboli sami ale s nami". Ďakujeme zo ♥ všetkým našim darcom, ktorí nás podporujú, bez vás by to nešlo.

Veľmi radi by sme s vami zostali v kontakte, prosím, sledujte nás na našom FB: FB MOST alebo na našej web stránke: Dss-MOST, web

za náš celý MOST, s vďakou Zuzana ZatloukalováNáš Dss – MOST, nezisková organizácia je tu už 25 rokov v Bratislave. Pomáhame uzavretým ľuďom s duševným ochorením, najmä schizofréniou či afektívnymi poruchami. Našou víziou je spoločnosť, v ktorej ľudia s duševnými poruchami budú akceptovanou súčasťou života spoločnosti: " Aby ľudia s duševnou poruchou boli s nami a nie sami".