Konečne sa nám zohrialo počasie a jarný vetrík fúka do vlasov. S veľkým nadšením chodíme každý deň na prechádzky a vstrebávame teplo slnečných lúčov. Kto môže, skáče ako o život na trampolíne na dvore, kto nemôže, loví D vitamín posediačky. A keď sa slnka nabažíme? Schováme sa do tmavej zázračnej snoezelen izby a relaxujeme. Alebo sa venujeme učeniu, kultúre, umeniu, hudbe. Dobre sa tu máme.

Nezábudka
Chýba ešte 3 120,12 €

Nezábudka

Nezábudka

Život rodiny s ťažko zdravotne znevýhodneným dieťaťom je náročný a silno ohraničený špeciálnymi potrebami dieťaťa. Pomôžte nám dopriať dostatok času špeciálnemu vzdelávaniu, zlepšiť zdravotný stav rehabilitáciou a naplniť život týchto detí a mladých radosťou. Vašich 10 Eur umožní 1 dieťaťu 2 špeciálne terapie za deň.

V regionálnom týždenníku Senecko bolo v marci 2017 zverejnené naše tradičné poďakovanie všetkým dobrým ľuďom s dobrým srdcom, ktorí nám v uplynulom roku pomohli finančným, alebo vecným darom. Prijmite prosím úprimnú vďaku všetkých detí a mládeže Nezábudky a ich rodičov, ktorí sa boria s ťažkosťami zdravotného znevýhodnenia a veľmi ich obmedzujú fungovanie v bežnom živote.

Každú pomocnú ruku prijímame s hlbokou vďačnosťou. Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru, pre našich členov má nevyčísliteľnú hodnotu.