Janette Motlová vyštudovala sociálnu prácu na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. V rokoch 2006 až 2007 pôsobila na Úrade splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity, v rokoch 2008 až 2013 ako manažérka v Iuvente. V roku 2007 založila Rómsky inštitút, ktorý viedla do apríla 2008, do roku 2013 bola externou koordinátorkou programov podpory a rozvoja vzdelávania rómskych detí a mládeže. Aktuálne vedie neziskovku Eduma.


Aká je vaša predstava dokonalého šťastia?
Vidieť zvedavosť v tvárach detí, ich úsmev a radosť, nech sa narodia komukoľvek a kdekoľvek.

Čoho sa najviac bojíte?
Ľudskej hlúposti, ľudskej nadradenosti a strachu, ktorý nám bráni poznať viac.

Čím ste chceli byť ako dieťa?
Ani neviem. Vlastne... najskôr mi stačilo byť bielou, lebo všetko ostatné už som mala "v rukách". Neskôr som pochopila, že bielou nikdy nebudem, a tak som chcela byť právničkou, lebo to sa mi spájalo so spravodlivosťou. Dnes som rada, že som na to právo nenastúpila ;-).

Kto je pre vás hrdina?
Človek, ktorý dokáže urobiť to, na čo ja nemám odvahu. Napríklad pracovníci v detských hospicoch, pracovníci v zariadeniach pre ľudí bez domova a mnohí iní.

Aká je podľa vás najviac preceňovaná vlastnosť?

Vždy, keď mi niekto povie, že nezištne pomáha, sa pousmejem. Pretože za pomáhaním je vždy nejaký dôvod - chceme niečo vrátiť životu, chceme sa pozrieť sami sebe do očí, potrebujeme zahnať pociť viny, atď. Aj ja mám dôvod. Dokonca niekoľko- Tým najsilnejším je, že sa nechcem pozerať na smutné oči detí a hnevá ma nespravodlivosť, ktorú prežívajú len preto, že sa narodili s hednikepom, či do chudoby, vojny alebo intolerantnej spoločnosti.

Čo je to najcennejšie, čo máte?
Svoje deti. Svoje skúsenosti. Svoje chyby v živote. Bez toho všetkého by som bola prázdna a nepotrebná.

Čo vám dáva každé ráno chuť vstať z postele a ísť do práce, do života?
Deti. Moje, aj tie cudzie.

VIANOČNÝ BONUS: Čo by ste vložili do troch orieškov, aby bol náš svet a život krajším?

Do prvého by som nám dala odvahu prekonať vlastné strachy. Do druhého schopnosť rozumieť vlastným emóciám, sebe samému. Do tretieho by som vložila schopnosť poučiť sa z chýb, súčasných aj minulých.

Chceme viac vnímavých škôl na Slovensku
Chýba ešte 1 962,5 €

Chceme viac vnímavých škôl na Slovensku

Od emócií k poznaniu - EDUMA

Na Slovensku narastá počet mladých ľudí, ktorí sa strácajú v spleti rýchlo sa šíriacich informácií. Vplyvom sociálnych sietí, niektorých mediálnych obrazov i výrokov politikov často preberajú názory, ktoré sú mnohokrát extrémne zamerané voči ľuďom s odlišnou rasou, etnicitou, s ekonomickými a sociálnymi problémami. Ukazuje sa, že len teória na školách a dobré výsledky v testovaniach nestačia. V Edume učíme cez príbehy a našou snahou je sa dostať do všetkých kútov Slovenska.Podporte kritické myslenie vo vzdelávaní!
Chceme na Slovensku tvoriť vnímavú spoločnosť. Snažíme sa odbúravať strach a predsudky voči zraniteľným skupinám ľudí cez porozumenie ich potrieb, prekážok a prežívanie. Na to, aby sme im rozumeli viac, využívame storytelling a emocionálne učenie a práve o tom je aj naša 4vé Akadémia rozvoja kritického myslenia.