Fandíme mladým a preto pri nich už sedem rokov stojíme a pomáhame im v ťažkých chvíľach.

KTO SME?

Sme IPčko, internetová linka dôvery pre mladých ľudí, ktorým je ťažko a nemali toľko šťastia, ako my ostatní. Napriek pokroku doby a takmer neobmedzeným možnostiam sa často stáva, že mladým ľuďom niečo chýba. Nie je to ich nevďačnosť, ale rýchlosť každodenného života, ktorá prináša svoje obete. Neostáva čas na rodinu a priateľstvá, ľuďom čoraz viac chýba v živote opora a pocit bezpečia. Neraz nevidia zmysel života, nedokážu sa už z ničoho tešiť a cítia sa sami a nepochopení. Mnohí z nich uvažujú o ukončení svojho života, alebo hľadajú riešenie v drogách či alkohole.

Online psychologická pomoc
Chýba ešte 18 999,5 €

Online psychologická pomoc

IPčko

Až 1000 mladých ľudí zo Slovenska ročne sa obracia na našu internetovú poradňu s túžbou spáchať samovraždu. Hľadajú pomoc. IPčko už ôsmy rok denne, bezplatne, takýmto mladým ľuďom zachraňuje životy.ČO ROBÍME?

Naša organizácia IPčko sa od roku 2012 venuje práve týmto ľuďom s vierou, že im pomôže zmeniť ich život. Prepájame psychológiu s internetom, ktorý sa stal prirodzeným komunikačným nástrojom. Za čas našej existencie sme cez chat hovorili už so 120tisíc mladými ľuďmi. Len za rok 2018 naši dobrovoľnícki psychológovia pomáhali pri extrémne náročných problémoch mladých ľudí 13tisíckrát len prostredníctvom chatu. Najčastejšie sa na našich odborne vyškolených 30 psychológov, sociálnych pracovníkov a špeciálnych pedagógov obracajú mladí ľudia s pocitmi samoty, s domácim a sexuálnym násilím, s partnerskými problémami, psychickými ťažkosťami, no často aj s myšlienkami na samovraždu.....A V IPČKU ROBÍME EŠTE OMNOHO VIAC....
  • Projekt Dobrá linka – poskytujeme online psychologickú poradňu pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením
  • Natáčame vlogy, poradenské videá a podcasty s odborným pomáhajúcim obsahom
  • Robíme výskumy o fenoménoch internetu
  • Projekt Online terénna práca - vyhľadávame ohrozené skupiny mladých ľudí na sociálnych sieťach a webových diskusiách
  • Poskytujeme krízovú pomoc aj naživo v našej kancelárii v Bratislave
  • Spolupracujeme s youtubermi
  • Hľadáme efektívne psychologické nástroje na pomoc deťom a mladým ľuďom v online prostredí
  • Neustále vzdelávame odborníkov o možnostiach vhodných intervencií, ale aj rodičov o internetových fenoménoch


AKÉ SÚ NAŠE ŠTATISTIKY ZA 1. POLROK 2019?PREČO SME SA ZAPOJILI DO 24-HODINOVKY?

V IPčku poskytujeme psychologickú pomoc odborne, pod 24 hodinovou supervíziou a dlhodobým akreditovaným vzdelávaním. Záchrana mladého ľudského života je pre nás na prvom mieste. Keďže pracujeme online, našimi najdôležitejšími pracovnými nástrojmi sú kvalitné notebooky, mobilné internety, modemy a mobilné zariadenia. Už 1 celý rok sa snažíme zohnať tieto technologické zariadenia cez našich donorov a sponzorov. Nedarí sa nám to, a pritom tie, ktoré používame, vypovedávajú poslušnosť. Naše finančné možnosti, nedovoľujú ani postupnú obnovu technického zázemia, tak sa dostávame do nepríjemnej situácie. Preto dnes píšeme tieto riadky, lebo veríme, že nás v tom nenecháte.
ĎAKUJEME, ŽE NÁM POMÁHATE ROBIŤ SVET LEPŠÍM :)


Viac informácii o našej činnosti a projektoch sa dozviete na niektorom z našich webov - www.ipcko.sk , www.dobralinka.sk , www.chcemsazabit.sk