Dom Nezábudka bude oslavovať 25 rokov založenia v júni 2020. Kvôli pandémii môžeme oslavovať zatiaľ len virtuálne. Dovoľte nám zverejniť portrét našej zakladateľky a poďakovanie za 25 rokov obetavej práce.

Pani Madarászová založila a úspešne viedla Nezábudku- združenie v Turni od júna 1995 do júla 2016 / 21 rokov/. Od roku 2016 do roku 2020 aktívne pracovala v združení ako člen predsedníctva, v domove sociálnych služieb pracovala ako sociálny poradca a zástupkyňa riaditeľa.

Nezábudka – združenie na pomoc rodinám so zdravotne postihnutými deťmi a mladistvými poskytuje sociálne služby v domove sociálnych služieb Dom Nezábudka ťažko zdravotne postihnutým deťom a mladým. Je to neštátna organizácia, jediná v celom okrese Senec. V roku 2009 hrozil zánik organizácie, lebo museli uvoľniť prenajaté priestory v MŠ Tureň. Pod organizačným zabezpečením pani Madarászovej sa podarilo postaviť nové vlastné sídlo Nezábudky a v auguste 2012 sa nasťahovať do novej budovy /330 m2/.

Nezábudka
Chýba ešte 3 108,9 €

Nezábudka

Nezábudka

Život rodiny s ťažko zdravotne znevýhodneným dieťaťom je náročný a silno ohraničený špeciálnymi potrebami dieťaťa. Pomôžte nám dopriať dostatok času špeciálnemu vzdelávaniu, zlepšiť zdravotný stav rehabilitáciou a naplniť život týchto detí a mladých radosťou. Vašich 10 Eur umožní 1 dieťaťu 2 špeciálne terapie za deň.

Budova Nezábudky bola postavená s minimom štátnej dotácie s pomocou firmy DOAS a.s., a z veľkého množstva malých projektov, grantov a darov. Na výstavbu prispeli Mesto Senec aj Bratislavský samosprávny kraj. V rokoch 2012-2019 pokračovala výstavba podkrovia budovy a podarilo sa rozlohu skoro zdvojnásobiť. V týchto priestoroch využíva dennú starostlivosť, poradenstvo, výchovu a rôzne druhy terapií 54 klientov. Táto činnosť významne uľahčuje ich rodinám bežný život. O klientov – deti a dospelých sa starajú odborne školení zamestnanci a spolupracovníci Nezábudky, pričom sú súčasťou kolektívu, v ktorom cítia prijatie šancu na vytvorenie sociálnych väzieb a sociálnej komunikácie. Pre mnohých z nich je tento domov sociálnych služieb jediným prostredím, ktoré môžu bezpečne navštevovať. Obrovským prínosom je krásna, nová budova, ktorá pribudla v Bratislavskom kraji vďaka usilovnej, obetavej práci pani zakladateľky Ildikó Madarászovej.

Nezábudka rozširuje obmedzený životný priestor svojim členom. Poskytuje im možnosť napredovania, výchovy aj vzdelávania, zlepšenie alebo udržanie fyzickej kondície a sociálne väzby v komunite, ktoré najviac chýbajú zdravotne postihnutému človeku, aj celej jeho rodine. Sociálna izolácia v týchto rodinách má zničujúci vplyv na ich fungovanie a vďaka presvedčeniu a enormnej motivácii zakladateľky Nezábudka už 25 rokov zmierňuje a rieši tieto závažné spoločenské problémy. Bez pani Ildikó Madarászovej a jej vysokého nasadenia, idealizmu, odhodlaniu a výrazne ľudskému prístupu by zariadenie dávno neexistovalo.

Jej výnimočná práca pre dobro zdravotne postihnutých v okrese bola v roku 2015 ocenená Cenou primátora mesta Senec a predseda bratislavského samosprávneho kraja jej v roku 2016 udelil Cenu Samuela Zocha.

Odjakživa považovala svoju prácu za poslanie pomáhať slabým. Pre všetkých z nás je žiarivým príkladom čestnosti, poctivej húževnatej práce a obrovského zmyslu milosrdenstva. Jej prístup a činy dokázali presvedčiť okolitých ľudí o potrebe pomoci blížnym a podnecujú k šíreniu dobra medzi nami.

Ďakujeme, že si nás držala a držíš nad vodou už 25 rokov.

Tvoji Nezábudkári