Na ďalších veľkých koncertoch pre Nadáciu Výskum Rakoviny na podporu 15. ročníka kampane Na kolesách proti rakovine vystúpia v Bratislave dva vynikajúce mládežnícke symfonické orchestre z USA, a to El Camino Youth Symphony, dirigent Jindong Cai v piatok 30. júna 2017 o 19.00 hod. a Cascade Youth Symphony Orchestra, dirigent Gerry Jon Marsh v sobotu 8. júla 2017 o 19.00 hod.
Koncerty sa uskutočnia vo Veľkom koncertom štúdiu Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici 1 v Bratislave.
Organizátormi sú o. z. Ars ante portas a agentúra The Prague Concert Co. a sú súčasťou festivalu Kultúrne leto a Hradné slávnosti Bratislava 2017.
Súčasťou koncertov bude zbierka pre Nadáciu Výskum Rakoviny, povolená MV SR, na zakúpenie dôležitého zariadenia laminárny box.

Vstupné na každý koncert: 4€ /2 € seniori, študenti, ZŤP
Vstupenky v sieti Ticketportal
https://www.ticketportal.sk/Event/EL_CAMINO_YOUTH_SYMPHONY_USA
https://www.ticketportal.sk/Event/Cascade_Youth_Symphony_Orchestra
Agentúra Kováčová, tel. 0950 532 692
Kníhkupectvo Jonatan, Legionárska 2, tel.: 02/5556 3040

Na kolesách proti rakovine 2017
Chýba už len 10 000 €

Na kolesách proti rakovine 2017

Nadácia Výskum Rakoviny

Pomôžte nám upozorniť širokú verejnosť na problémy zdravotne postihnutých ľudí a onkologických pacientov. Zapojme čo najviac detí, mládeže aj dospelých do pohybových aktivít. Pomôžme zbierať finančné prostriedky na zakúpenie laboratórnych prístrojov.

Koncert El Camino Youth Symphony v piatok 30. júna 2017:
Koncert môžeme uviesť heslom: Americký orchester – čínsky dirigent – ruský program!
Dramaturgiu koncertu totiž tvoria diela veľkých ruských skladateľov:
Dmitrij Dmitrijevič Šostakovič: Slávnostná predohra
Peter Iljič Čajkovský: Husľový koncert
Sergej Vasiljevič Rachmaninov: Symfonické tance

Sólový part Čajkovského husľového koncertu zahrá David Čerňavskij (1978), rodák z Petrohradu, absolvent tamojšieho konzervatória (na úrovni našej vysokej školy). Roku 1997 začal študovať na Indiana University School of Music, odvtedy pôsobí v USA.
El Camino Youth Symphony (ECYS) je súčasťou Stanford University so sídlom v Palo Alto, California, cca 35 míl južne San Francisca. Jeho meno vychádza zo španielskych slov El Camino Real označujúcich kráľovskú hradskú, ktorú pozdĺž Tichého oceánu vybudovali španielski dobyvatelia a misionári.
Orchester založil ako neziskovú organizáciu roku 1963 William Galbraith, mladý maestro, ktorý chcel dať príležitosť mladým hudobníkom uvádzať profesionálny repertoár na vysokej úrovni. Teleso získalo postupom času veľmi dobrú povesť nielen v USA a sprevádza na koncertoch špičkových svetových sólistov.

Koncert Cascade Youth Symphony Orchestra v sobotu 8. júla 2017:
Dramaturgia koncertu bude atraktívna, a v pravom zmysle slova "letná". V prvej časti koncertu zaznejú úpravy veľkých svetových skladateľov s heslom „ľahká klasika", v druhej časti to budú skladby amerických autorov „americká hudba".
Program:
Johann Sebastian Bach: Fúga g moll (malá), BWV 578
Wolfgang Amadeus Mozart: Figarova svadba, predohra k opere
Peter Iljič Čajkovskij: Intermezzo z baletu Spiaca krásavica pre husle a orchester sólo: Dana Wenzel)
Felix Mendelssohn-Bartholdy: Finále zo Symfónie č. 5 d mol Op. 107 Reformačnej
Aaron Copland: Variácie na Shakerskú melódiu z baletu Apalačská jar
Aaron Copland: Záverečná scéna Hoe-Down z baletu Rodeo
Gershwin by George/zmes skladieb G. Gershwina
John Kander: Theme from New York, New York
Chuck Mangione: Children of Sanchez
John Philip Sousa (1854 – 1932): Stars and Stripes Forever

Cascade Youth Symphony Orchestra (CYSO) vznikol v roku 1976 ako mládežnícka súčasť dospelého telesa Cascade Symphony Orchestra. Orchester je organizovaný ako nezisková organizácia v meste Edmonds, Washington. CYSO poskytuje podnetné prostredie pre talentovaných mladých hudobníkov. Dôraz sa pritom kladie na tvorivú atmosféru podnecovania a rozvoja ich potenciálu v umení hudobného prednesu.