Tím Demagog.SK sa každý týždeň venuje výrokom politikov, overuje ich pravdivosť, zaznamenáva a sleduje sľuby politikov a pravidelne tiež organizuje prednášky pre stredoškolákov. Tak to bolo aj v roku 2017.

1001. Toľko výrokov sme v Demagog.SK overili v roku 2017. Päťdesiat ľudí, ktorí sa vystriedali v tíme Demagog.SK počas celého roka, sa zaoberalo týmito výrokmi politikov a posudzovalo, či boli v súlade s faktami, teda či boli pravdivé.

Ako to dopadlo pre politikov?

Odhaľujeme nepravdy a zavádzania politikov
Chýba ešte 2 500 €

Odhaľujeme nepravdy a zavádzania politikov

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť - SGI

Politici vo svojich prejavoch a v diskusiách často operujú s faktami. Každý volič však nemá časové možnosti na overenie toho, či politik hovorí pravdu. Preto sme tu my, aby sme za Vás výroky politikov overili

Z overiteľných výrokov (tých bolo spolu 842) sme 74,22 % označili ako pravdivé. 15,32 % bolo nepravdivých a 10,45 % zavádzajúcich. Rok 2017 bol teda, čo sa pravdivosti na Demagog.SK týka, veľmi podobný roku 2016, kedy sa podiely líšili len o 1-2 percentuálne body.

Z lídrov parlamentných strán mal najlepšie pravdivostné skóre Richard Sulík (82,93 % výrokov pravdivých) a tesne za ním Béla Bugár (81,36 % pravdivých). Podiel pravdivých výrokov Andreja Danka, Roberta Fica a Borisa Kollára sa pohyboval na podobnej úrovni - okolo 60 %. Horšie bol na tom Marian Kotleba - z jeho 17 overiteľných výrokov bolo pravdivých len 5. Igor Matovič mal z lídrov parlamentných strán v televíznych diskusiách najmenej faktických výrokov - 9, čo možno pripísať jeho menšej účasti v týchto programoch.

Aký bol rok 2017 pre tím Demagog.SK?

Senior tím nášho projektu má dlhodobo 4 členov (senior analytici, metodológ a projektový manažér), počas roka sa obmieňa tím stážistov, ktorých bolo za rok 2017 celkovo 44, v priemere sa v jednom týždni zapája 8 stážistov. Počas jedného týždňa strávi člen senior tímu nad overovaním výrokov priemerne 20-30 hodín, stážista približne 8 hodín, týždenne si teda náš factcheck projekt vyžaduje 164 človekohodín.

Ďalšie tieto naše "človekohodiny" sme venovali aj menej politicky orientovaným aktivitám - na stredných školách po celom Slovensku (napríklad v Poprade, Leviciach, Krupine či v Banskej Štiavnici) sme usporiadali dokopy 20 seminárov zameraných na získanie zručnosti overovania pravdivosti informácií, ktorá môže byť užitočná pri odhaľovaní dezinformácií. Spoluorganizovali sme aj workshopy pre učiteľov (v Bratislave a v Liptovskom Mikuláši), kde sme prepájali témy dezinformácií či konšpirácií s inovatívnymi metódami učenia. V podobných aktivitách budeme pokračovať aj v roku 2018, pričom ich chceme obohatiť aj o projekty, ktoré zapájajú študentov pedagogiky a odbornú verejnosť a k dezinformáciám a propagande pridať aj problematiku intolerancie, extrémizmu a rasizmu. Všetky tieto aktivity organizujeme pod značkou InfoKompas a našim hlavným partnerom v nich je Inštitút strategických politík (Stratpol) a tiež lektor a skúsený mentor učiteľov Dávid Králik.

Bez Vašej podpory by sme toto všetko nedokázali. Preto sa Vám chceme veľmi pekne poďakovať a zaželať všetko dobré v roku 2018. Veríme, že nám zachováte svoju priazeň a budete sledovať, aké nepravdy a zavádzania politikov odhalíme.

Váš tím Demagog.SK