Hľadáme dobrovoľníkov, ktorí nám pomôžu urobiť skvelý benefičný koncert Doma dobre, v sobotu 13. decembra 2014 v nízkoprahovej nocľahárni Sv. Vincenta Depaul na Ivánskej ceste v Bratislave (pri letisku).

Koncert Doma dobre bude vyvrcholením Mesiaca bez domova a vystúpia na ňom Korben Dallas Symphony, izraelská kapela Lola Marsh, Puding pani Elvisovej a Divadlo bez domova - Franta Project.

Pomoc potrebujeme počas celého dňa – ideálne od 9,00 do 19,00 hod., ale aj keď môžete len na časť dňa, aj to má pre nás veľký význam.

Ľudia bez domova

Ľudia bez domova

Každý má právo dôstojne žiť a nikto nemá byť odsúvaný na okraj spoločnosti. Každý, kto stratí domov, by mal mať prístup k službám, ktoré mu pomôžu postaviť sa opäť na vlastné nohy.

Vyzbierali sme
0
zatiaľ na
0 projektov

Potrebujeme každého jedného z vás, kto má chuť bojovať s predsudkami voči ľuďom bez domova a pridať sa ku organizačnému tímu koncertu na neopakovateľnom mieste.

Kto môžete, píšte prosím na dobrakrajina@nadaciapontis.sk

Ďakujeme Vám v mene Nadácie Pontis a tiež spoluorganizátora - agentúry Festival Pohoda a Michala Kaščáka.

S čím konkrétne potrebujeme pomôcť?

1. Pomoc s propagáciou koncertu
distribúcia letáčikov v bratislavských kaviarňach, podnikoch, na internátoch pred koncertom

2. Koordinácia návštevníkov, pomoc s označením priestoru
parkovanie, usmerňovanie návštevníkov, zabezpečenie označenia

3. Udržiavanie čistoty
vynášanie plných košov, upevňovanie nových sáčkov a hlavne milé usmerňovanie návštevníkov, ktorí sa budú potrebovať zbaviť nejakej smeti

4. Fundraiseri
chceme ukázať hosťom, v akom prostredí prespávajú ľudia bez domova. A chceme ich poprosiť, aby svojím darom pomohli život ľudí bez domova zlepšiť. Dobrovoľníci fundraiseri budú hosťom vysvetľovať, prečo sa nás všetkých bezdomovectvo týka a ako môže každý pomôcť - ako každé jedno euro môže zásadne zmeniť niekomu život.

5. Sťahovanie nábytku z (ráno) a do (večer) haly, príprava backstage
aby sme koncertom neohrozili hlavný účel nocľahárne - možnosti prespať, osprchovať a najesť sa pre ľudí bez domova - potrebujeme ráno za krátky čas vypratať a následne po skončení koncertu za hodinu dostať do pôvodného stavu vstupnú halu. Uvítame najmä mužské ruky!


Nízkoprahová nocľaháreň sv. Vincenta Depaul