My sme hľadali pomocnú ruku. Chceli sme zrealizovať menší projekt v našej záhrade. Oni chceli venovať svoj čas a pomoc. A tak sa nám podarilo nadviazať spoluprácu s jednou nadnárodnou spoločnosťou.

Už dávnejšie sme sa pohrávali s myšlienkou zakomponovať do našej utešenej záhrady vyvýšené záhony na pestovanie nejakej zeleniny, či liečivých bylín. O záhradu sa starajú klienti Claudiana. Kosia trávu, trhajú burinu, polievajú. Chceli sme to doplniť o pravidelnosť s potešujúcim výsledkom spoločnej starostlivosti = hoc i miskou šalátu k obedu. Práca v záhrade je súčasťou činnostnej terapie s prvkami farmingterapie, ktorá pozitívne vplýva na rozvoj ľudí s mentálnym postihnutím. Ukľudňuje, pretože intenzívny kontakt s prírodou má silu. Zároveň sa klienti učia vzájomnej spolupráci, rozdeľovaniu si povinností. Nesú zodpovednosť za rozhodnutia a tak majú priestor trénovať sociálne zručnosti a zároveň sa tešiť z výsledku spoločného úsilia.


Okná do sveta
Chýba ešte 2 795,19 €

Okná do sveta

Claudianum

Mať možnosť sa začleniť, patriť do komunity. Mať možnosť budovať priateľstvá, získavať sociálne a pracovné zručnosti. Mať možnosť každý deň otvárať symbolické okná, prepájať svet zdravých a postihnutých. Pomôžme dať tieto možnosti.

Posledný aprílový týždeň sme sa spoločnými silami s partiou dobrovoľníkov zo spoločnosti Swiss RE, ktorí nám venovali celý deň, pustili do budovania. Vlastne, oni sa do toho pustili a my Claudianci, v hlavnej úlohe s klientmi sme asistovali, či robili kávu. Bol to príjemný deň plný rozhovorov, spolupráce, vzájomnej interakcie. Nebolo to len o záhonoch, i keď v tých je taká veľká symbolika tohto dňa. SwissRe-sáci nám venovali svoj čas, svoju prácu na záhrade i v interiéri. A bol to zážitok, pre obe strany.

O kus času ďalej sú záhony súčasťou záhrady akoby odjakživa. Starostlivosť im nechýba. Klienti sa o nej rozprávajú, rozdeľujú si úlohy, spolupracujú. A hlavne, tešíme sa na zeleninový šalát vlastnej výroby, z vlastnej záhrady.

Foto z vlastných zdrojov

Pozn: Výdavky spojené so zakúpením pracovného materiálu a občerstvenia počas dňa kompletne zafinancovala spoločnosť Swiss Re.