Ministerstvo vnútra zverejnilo, ako si predstavuje zmeny v polícii. Novela zákona o Policajnom zbore, ktorú pripravilo, je podľa nášho názoru nedostatočná a nevedie k odpolitizovaniu polície. Spoločne to máme možnosť ovplyvniť! Podporte našu hromadnú pripomienku k navrhovaným zmenám! Čím viac podpisov budeme mať, tým silnejšia bude naša pozícia pri rokovaní s ministerstvom. Čas sa kráti, pripomienka sa dá podporiť len do štvrtka 3. mája.

Vo VIA IURIS máme za sebou náročný mesiac plný intenzívnej práce. Spojili sme sa s ďalšími mimovládnymi organizáciami do iniciatívy Chceme veriť a spoločne sa snažíme presadiť zmeny, ktoré by pomohli odpolitizovať políciu, otvoriť prokuratúru verejnej kontrole a zvoliť dobrých ústavných sudcov. Kozmetické úpravy a výmena figúrok na kľúčových postoch podľa nás nestačia. Dôležitá je tiež zásadná zmena systému.

O našich požiadavkách sme rokovali s bývalým ministrom vnútra Druckerom aj s ministrom spravodlivosti Gálom. Zo stretnutí však vyplýva, že na zásadné zmeny neexistuje politická vôľa.

Spoločne pre právny štát
Chýba ešte 1 724,5 €

Spoločne pre právny štát

VIA IURIS

Udalosti posledných dvoch rokov ukazujú, že súdnictvo, prokuratúra a parlament, teda inštitúcie, ktoré by mali ochraňovať spravodlivosť a princípy právneho štátu na Slovensku, ich sami narúšajú. Preto sme pripravili odborné návrhy systémových zmien, ktoré zlepšia fungovanie prokuratúry, ústavného súdu a proces schvaľovania zákonov v parlamente.

Preto sme pripravili hromadnú pripomienku k novele zákona o Policajnom zbore, ktorú predložilo ministerstvo vnútra. Novela podľa nás neprináša zmeny, ktoré by viedli k zvýšeniu dôveryhodnosti polície. Minister vnútra aj naďalej bude môcť rozhodovať o kompetenciách policajného prezidenta a jeho odvolanie bude takmer nemožné, ak o ňom má rozhodovať dvojtretinová väčšina parlamentného výboru.

V rámci pripomienok navrhujeme napríklad, aby policajného prezidenta vyberala komisia vo vyváženom zložení a navrhovať odvolanie policajného prezidenta mali okrem ministra vnútra aj iné subjekty. Žiadame tiež zriadenie takej policajnej inšpekcie, ktorá bude nezávislá od Policajného zboru.

Prosím, pridajte sa k pripomienke aj vy a povedzte o nej vašim známym. O výsledku rokovaní vás budeme informovať.

Naša práca je beh na dlhé trate. Ďakujeme Vám, že nás v nej podporujete aj finančne.

Za tím VIA IURIS

Monika Jankovičová