V rámci podujatia Naše mesto nám pomohli firemní dobrovoľníci vo Weitovom lome a v Geologickom múzeu na Devínskej Kobyle.

10. – 11. júna sa uskutočnila akcia Naše mesto, kde dobrovoľníci z firiem pomohli rôznym neziskovým organizáciám s ich projektami. Zapojili sme sa tiež a v piatok 10. júna nám prišli pomôcť dobrovoľníci z firiem Philip Morris, IBM a Johnson Controls do Weitovho lomu a Geologického múzea na Devínskej Kobyle.

Natrel sa prístrešok, upravil sa areál, vyniesli veci pre pastevnú infraštruktúru a dokonca sa natiahla voda na pastvinu nad Geologickým múzeom, kde sa momentálne stavia ďalší prístrešok, aby sa kozy mohli na trvalo presunúť tam a byť bližšie pri pastvine. Dobrovoľníci nám pomohli aj s pastvou a vyviedli kozičky na pašu nad Devín.

Adoptujte si kozy a zachráňte orchidey
Chýba ešte 1 700 €

Adoptujte si kozy a zachráňte orchidey

Bratislavské regionálne ochranárske združenie

Adopciou kozy ochranárky podporíte obnovu vzácnych pasienkov a lúk

Tešíme sa tejto spolupráci, dobrovoľníci odviedli kus dobrej práce, za čo im veľmi ďakujeme!Weitov lom - tím Philip Morris

Maľovanie prístrešku vo Weitovom lome


Úpravy v areáli Geologického múzea - dobrovoľníci z IBM

Nad Geologickým múzeom a Devínom