Eva Siracká z Ligy proti rakovine odpovedá na otázky vo Vianočnom miniportréte z Dobrej krajiny.

Eva Siracká je lekárka a prezidentka neziskovej organizácie Liga proti rakovine.

Aká je vaša predstava dokonalého šťastia?

Onkoporadňa (nielen pre onkologických pacientov)
Chýba ešte 1 999,5 €

Onkoporadňa (nielen pre onkologických pacientov)

Liga proti rakovine

Ak potrebujete poradiť v otázkach súvisiacich s onkologickou diagnózou či v oblasti výživy alebo máte záujem využiť sociálno-právne poradenstvo, ako aj rady psychológa, využiť môžete našu bezplatnú telefonickú a mailovú Onkoporadňu. V Onkoporadni sú pre pacientov, ich blízkych a širokú verejnosť každý deň k dispozícii odborníci z rôznych oblastí, ktorí Vám zodpovedajú vaše otázky, poradia, podporia a poskytnú informácie.

Keď som rozmýšľala, čo môže byť predstava dokonalého šťastia, spomenula som si na jednu starú nemeckú modlitbu, ktorú by som Vám v krátkosti preložila: Bože, požehnaj moje ruky, aby rozdávali, pohladili a ukľudňovali. Požehnaj moje uši, aby počuli tých, ktorí sú v núdzi a žijú v beznádeji, a aby nepočuli podlosti, ohováranie, ktoré sú prejavom hlúposti podlých a zákerných. Požehnaj moje ústa, aby z nich nevyšlo to, čo môže zraňovať a vyvolať obavy, ale aby povzbudili a vyvolali nádej. Požehnaj moje srdce, aby rozdávalo lásku a radosť. Ak táto modlitbička vyvoláva pozitívnu ozvenu, môžeme povedať, že sme nežili nadarmo a že nám to prinieslo pocit dokonalého šťastia.

Čoho sa najviac bojíte?

Z pohľadu mojej onkologickej profesie, znepokojuje ma hrozivý nárast prípadov rakoviny, ktorá sa už považuje za globálnu epidémiu. Pokrok v liečbe pomáha toto bremeno uľahčiť, čo ale prináša narastajúci počet prežívajúcich, ktorí trpia problémami rôzneho druhu, ktoré sa zatiaľ pre nedostatok peňazí v štátnej zdravotnej správe dostatočne neriešia.

Čím ste chceli byť ako dieťa?

V detstve som mala často rôzne bežné choroby. Mali sme rodinného lekára, ktorý prišiel vždy, keď bolo treba, aj v noci a pomohol mi. Bol pre mňa dobrým vzorom a popudom, že som začala "liečiť" moje bábiky. Predstava byť lekárkou ma už neopustila, a tak som bola promovaná na Lekárskej fakulte Komenského univerzity v Bratislave.

Kto je pre vás hrdina?

Za hrdinov považujem hendikepovaných ľudí, vrátane detí, ktorí s pomocou blízkych a opatrovateľov silou vôle bojujú, aby sa opäť zaradili do života. Tí všetci by si zaslúžili, aby si ich spoločnosť viacej všímala a pomáhala im v ich problémoch.

Aká je podľa vás najviac preceňovaná vlastnosť?

Pocit moci a nenahraditeľnosti. Tí, ktorí ho majú, by si mali uvedomiť, že takéto postavenie by malo byť záväzkom k poctivosti a ohľaduplnosti k ostatným.

Čo je to najcennejšie, čo máte?

Dobré rodinné zázemie, kde si vzájomne pomáhate a celoživotný manželský partner, s ktorým si rozumiete a ktorý je oporou v každej ťažkej situácii.

Čo vám dáva každé ráno chuť vstať z postele a ísť do práce, do života?

Pred mnohými rokmi som si navykla vstávať ráno o štvrť na šesť. V lete to bol pôžitok, ísť do záhrady alebo so psom na prechádzku. Tento môj "zlozvyk" nebol v rodine veľmi uznávaný, ale už som sa polepšila. Napriek môjmu veku ešte ma baví chodiť do práce a mám dobrý pocit, že nežijem prázdny život. Je to taká rozcvička proti upadnutiu do lenivej nečinnosti.

VIANOČNÝ BONUS: Čo by ste vložili do troch orieškov, aby bol náš svet a život krajším?

1. Dostatok štátnych peňazí pre ľudí, ktorí žijú na hranici chudoby v dôsledku vážnych chorôb, medzi ktorými je na prvom mieste rakovina.
2. Riešenie problémov dneška s múdrosťou a použitím kvalitných a účinných zákonov.
3. Aby tí, ktorí sú veľmi bohatí, investovali do iných oblastí ako je luxus a zábava.

Pomôžte zvýšiť kvalitu života onkologickým pacientom!

Onkologických pacientov na Slovensku pribúda. Ochorenie si nevyberá, vek výskytu rakoviny sa znižuje. Rehabilitácia pacientov je rovnakou výzvou ako je liečba samotná. Zdravie, rodinný život, vzťahy, pracovné zaradenie, záľuby. To všetko je výrazne zasiahnuté a podrobené skúškam, zmenám a tlaku po diagnostikovaní onkologického ochorenia. Liga proti rakovine pomáha pacientom a ich rodinám lepšie čeliť týmto výzvam a zvládať zmeny, ktoré diagnóza rakoviny so sebou prináša.