Tradíciu oslavy tohto dňa zaviedla organizácia EUROPARC Federation s cieľom lepšie priblížiť ciele a prácu európskych chránených území a zvýšiť verejný záujem o ne. Po prvýkrát sa oslavoval v 1999. Zorganizovala sa široká škála podujatí v chránených územiach a aj mimo nich, ktoré poukázali na potrebu ich chrániť. Európsky deň parkov sa oslavuje v celej Európe každoročne 24. mája. Tento dátum pripomína deň, kedy bolo vyhlásených prvých 9 národných parkov v Európe, všetky vo Švédsku (24. máj 1909).V súčasnosti má EUROPARC vyše 350 členov z 38 krajín vrátane Slovenska, prostredníctvom ktorých je prepojených približne 500 chránených území.

Na Slovensku je vyhlásených 9 národných parkov (Malá Fatra, Muránska planina, Nízke Tatry, Poloniny, Slovenský kras, Slovenský raj, Veľká Fatra, Pieninský národný park a Tatranský národný park). Prvým národným parkom bol Tatranský (v r. 1949, ako prvý vo vtedajšom Česko-slovensku). Prvé cezhraničné chránené územie v Európe bolo vyhlásené práve na Slovensku – na území Pienin, spoločne s Poľskom, v r. 1932.

Les nie je smetisko
Chýba ešte 1 250 €

Les nie je smetisko

Všestranko

Viete aký dlhý čas je potrebný na rozloženie odpadkov zanechaných v prírode? Pomôžte nám finančným príspevkom a naše združenie rozmiestni na Slovensku tieto skvelé vzdelávacie informačné panely. Pomôžete sebe a nasledujúcim generáciám zachovať čistú prírodu nezaťaženú odpadom.

I keď tentoraz lokalita umiestnenia nášho informačného panelu nie je priamo v národnom parku, parku ako takého sa týka a chceme poukázať na to že či sa pohybujeme v národnom parku, alebo mestskom parku pozornosť jeho ochrane a čistote musíme venovať rovnako a stále. Prvý raz sme sa rozhodli popri pravidelnom osádzaní dreveného info-panelu "Les nie je smetisko" na Slovensku, posunúť našu kreativitu ďalej a využili sme zničený a zanedbaný betónový múr v Bratislave, Petržalke, na ktorý sme po jeho obnove namaľovali kópiu s názvom "Park nie je smetisko". Touto maľbou sa nám otvárajú ďalšie možnosti rozširovania našej myšlienky preventívne chrániť prírodu v samotných uliciach, mestských parkoch v mestách a priblížiť sa až k miestnym obyvateľom.

Myšlienka projektu ostáva rovnaká. Preventívne informovať ľudí o dĺžke rozkladu odpadkov pohodených v prírode a tým prírodu i samých seba chrániť pred jej znehodnotením. Malý parčík na Znievskej ulici s detským ihriskom, je prvou lastovičkou a dnes dostal nový šat. Veríme, že panel splní svoj účel a poslanie a bude čo najdlhšie slúžiť miestnej komunite v Petržalke.

Ak sa Vám naša práca páči zaujala Vás naša myšlienka, chcete podporiť myšlienku rozšírenia drevených info-panelov do ďalších lokalít, alebo Vám inponuje maľba panela v meste, obci, s vďakou prijmeme Váš finančný dar. Ďakujeme.

Ďakujeme mestskej časti Bratislava-Petržalka za podporu projektu prostredníctvom poskytnutého grantu 200,- EUR na vytvorenie tohoto diela.

Viac info o projekte a našich aktivitách nájdete na https://www.facebook.com/vsestranko/ alebo http://www.vsestranko.sk/