Naša práca, pomoc, úspechy počas roka 2019 prostredníctvom Televízie Bratislava

NAŠA VEĽKÁ VĎAKA PARTÍ VÁM - NAŠI MILÍ DARCOVIA, BEZ VÁS BY SME NAŠU POMOC ĽUĎOM V NÚDZI NEMOHLI VYKONÁVAŤ ♥

Čo sa nám podarilo prinášame v reportáži, ktorú odvysielala televízia Bratislava, 18.12.2019, nájdete ju tu: https://www.youtube.com/watch?v=L8KK3dETItE

Samostatnosť, nie samota
Chýba ešte 1 524,88 €

Samostatnosť, nie samota

Dss-MOST, n.o.

Ľudia s duševnou poruchou žijú medzi nami a ich počet narastá. Pre niekoho každodennosť, pre iného výzva - nadviazať medziľudský kontakt, cestovať MHD či zmysluplne tráviť voľný čas. Pomôžme ľuďom s duševnými poruchami viesť samostatnejší každodenný život.

Reportáž viedla pani Kristína Balúchová a spovedala nášho kolegu psychológa Jozefa Petroviča.
Dozviete sa v nej o našich hlavných službách, akú pomoc ponúkamé, čo všetko sme stihli zrealizovať a naše plány v roku 2020.
Ďakujeme pani Balúchovej a samotnej televízii za možnosť prezentovať sa.

Aj touto pomocou sa snažíme o prepojenie
brehov našim MOST- om, spájať ľudí z rôznych komunít, aby sme všetci spolu vytvorili pestrý mnohoraký svet.


reportaz MOST TVBA

Zuzana Zatloukalová

Dss-MOST, n.o.
2020