Je obohacujúce deliť sa so skúsenosťami a preto sme si vymysleli Dravca. Dramatickú divadelnú vec.

Dra.vec je divadelná dielňa určená pre všetkých, ktorí chcú skúsiť nie len chuť divadla, ale sa aj trochu spoznať a zažiť sa v inej koži.

My sme to včera vyskúšali v Trenčíne spolu s desiatimi ľuďmi s mentálnym znevýhodnením, ktorí už majú nejaké skúsenosti s divadlom za sebou.
Prijali sme „objednávku: „ako pracovať na javisku s emóciami". A nie s tými najjednoduchšími – hnevom a strachom.
Spolu sme hľadali vyjadrovacie prostriedky, prekonávali samých seba tak, aby nám vo výsledku divák uveril, ale hlavne, aby sme vedeli, kedy „hráme" a kedy „žijeme".

Cesta (k) samostatnosti
Chýba ešte 564,64 €

Cesta (k) samostatnosti

Stopy snov

Z krúžku do práce. Od starostlivosti k podpore. Od strachu k tolerancii. Vytvárame priestor pre dospelých ľudí s mentálnym znevýhodnením, aby mali rovnaké príležitosti ako ostatní - vytvoriť si domov, uplatniť sa v práci a budovať si vzťahy.


Každé divadlo má svoju cestu. To naše pomaly kráčalo a opatrne objavovalo svojich hercov. Postupne ukazovalo, čo sa v nás odohráva, kto sme.
To je spôsob, ktorým pracujeme. A ktorý nám dovolí priniesť na javisko aj vážne témy tak, aby nezranil svojich hercov.

Zážitkový Dra.vec ponúka situácie, v ktorých sa môžeme bežne ocitnúť, s tým rozdielom, že riešenia si môžeme skúšať od výmyslu sveta, objavovať v nich, čo je v nás skryté.

Môžeme sa hrať a stať sa kýmkoľvek, to je sila divadla!