Život prináša vrcholy aj pády, úspechy aj prehry, ale ľudská dôstojnosť je dôležitou súčasťou života nielen v zdraví ale aj v chorobe.

Liga za duševné zdravie, ktorej sme Dss-MOST členmi, pripravila ako každú jeseň pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia, ktorý bude 10.októbra, edukačnú kampaň na podporu duševného zdravia a dôstojnosti v zdraví aj v chorobe. Vyvrcholením kampane je celoslovenská Zbierka s názvom Dni nezábudiek, aby sme nezabúdali – čo sa nám často stáva – že duševné zdravie je možno ešte o málo dôležitejšie ako to telesné. Súčasťou kampane sú edukačné materiály, diskusie a sprievodné akcie, ktoré pripravujú členské združenia Ligy za duševné zdravie. Zbierka má ako tradične tri formy, prvá je forma posielania SMS, druhá sa koná formou príspevku za malú modrú nezábudku od dobrovoľníkov v uliciach a tretia forma Zbierky je realizovaná cez priamy vklad na účty Ligy do banky.

Celoslovenská zbierka„DNI NEZÁBUDIEK 2016“

Samostatnosť, nie samota
Chýba ešte 1 363,83 €

Samostatnosť, nie samota

Dss-MOST, n.o.

Ľudia s duševnou poruchou žijú medzi nami a ich počet narastá. Pre niekoho každodennosť, pre iného výzva - nadviazať medziľudský kontakt, cestovať MHD či zmysluplne tráviť voľný čas. Pomôžme ľuďom s duševnými poruchami viesť samostatnejší každodenný život.

Liga za duševné zdravie SR už 15 rokov mení postoje slovenskej verejnosti k zdraviu a svojimi aktivitami znižuje stigmatizáciu ľudí s duševnými poruchami. Staré predsudky nás obmedzujú a môžu spôsobovať diskrimináciu. Súčasťou destigmatizačnej kampane je Zbierka DNI NEZÁBUDIEK, aby sa získané financie mohli rozdeliť do slovenských regiónov na projekty, ktoré pomáhajú ľuďom s duševnými poruchami. Prevencia je vždy lacnejšia ako liečba.

ZBIERKA DNI NEZÁBUDIEK 2016

do celoslovenskej Zbierky sa môžete zapojiť tromi spôsobmi:

  1. SMS v hodnote 2 Eurá na číslo 833
  2. Dobrovoľným príspevkom za nezábudku od 6.10. do 9.10.2016 v uliciach
  3. Vkladom do banky alebo trvalým príkazom na účty SBERBANK Slovensko SK29 3100 0000 0040 4015 4029 alebo POŠTOVÁ BANKA SK79 6500 0000 0000 2026 6500

POŠLITE SMS na číslo 833 do konca októbra ! Ďakujeme Vám ♥

Balime baliky pre koordinatorov na celom Slovensku

zdroj: https://www.dusevnezdravie.sk/dostojnost-v-zdravi-...