Terapeuti Návratu, v spolupráci s nemocničným personálom citlivým fyzickým kontaktom denne zmierňujú stres opustených detí po tak nepriaznivej udalosti detstva, akou je opustenie rodičom. Výskumy mozgu posledných desaťročí preukázali, že závažná nepriaznivá udalosť z raného detstva (napr. opustenie dieťaťa jeho rodičom, zanedbávanie, zneužívanie, týranie) spôsobuje nepriaznivé zmeny na mozgu dieťaťa (čo sa neskôr odzrkadľuje v ťažkostiach v učení, v sociálnych interakciách, pamäti, koncentrácie, logickom myslení a väčšom výskyte psychických ťažkostí – depresie, úzkosti, neurózy pod.)

Dominikine ruky budú poskytované dieťaťu denne niekoľko hodín, v stabilnom čase, ideálne tou istou osobou po dobu pobytu dieťaťa v nemocnici – kým kompetentní rozhodnú, či dieťa odchádza do adopcie, profesionálnej rodiny alebo má zabezpečené iné citlivé riešenie jeho situácie. Viac o projekte Dominika pre Kukulíka si môžte prečítať v našom článku.

4500 opustených detí chce vyrastať v rodine
Chýba ešte 3 890,73 €

4500 opustených detí chce vyrastať v rodine

Návrat

Hľadáme pre opustené deti rodičov, ktorí im vytvoria bezpečný domov a ponúknu sami seba. Tieto deti ale často prežili traumatickú udalosť a my im aj ich novým rodičom s vašou pomocou ponúkame možnosť rôznych terapií, ktoré im pomôžu preliečiť "boľačky" na duši.

Sme radi, že toto spoločné úsilie reaguje aj na Svetovú zdravotnícku organizáciu WHO, ktorá definovala opustenie dieťaťa jeho rodičom po pôrode ako prvé násilie na dieťati. Dieťa je obeťou tohto druhu násilia v období, kedy je absolútne bezbranné a zraniteľné a jeho mozog nie je pripravený si s tým poradiť. Preto môže mať táto udalosť na neho často fatálne následky.

Potešilo nás, že Nemocnica Brezno ani chvíľu neváhala, keď bola našou ponukou oslovená a okamžite sa pripravovala na zavedenie týchto intervencii pre opustené deti na svojej pôde. Je naším zámerom v budúcnosti túto intervenciu zabezpečiť cez vybratých a vyškolených dobrovoľníkov.

Aj vďaka vášmu darcovstvu sa môže Návrat venovať takejto pomoci opusteným deťom. Ďakujeme.