24 hodín. 621 dobrých ľudí. 10 528,49 € pre neziskové organizácie. Historicky najúspešnejšia 24-hodinovka. Keď sa spojíme, dokážeme veci skutočne zmeniť k lepšiemu a robiť zo Slovenska lepšiu krajinu.

24 hodín. 621 dobrých ľudí. 10 528,49 € pre neziskové organizácie.

Historicky najúspešnejšia 24-hodinovka.Keď sa spojíme, dokážeme veci skutočne zmeniť k lepšiemu a robiť zo Slovenska lepšiu krajinu.

Dobrá krajina
Chýba ešte 17 000 €

Dobrá krajina

Nadácia Pontis

Dobrá krajina je darcovská platforma, na ktorej nájdete vyše 50 skvelých overených projektov a tisíce ochotných ľudí podporiť pozitívnu zmenu okolo nás. Aj vy môžete niečo zmeniť. Vyberte si projekt a tvorte s nami lepšiu, vzdelanejšiu, vnímavejšiu a transparentnejšiu krajinu.

Aj na Slovensku je množstvo dobrých a nadšených ľudí, ktorí nesebecky pomáhajú druhým a robia množstvo hodnotných vecí. Veľmi často však zápasia s financiami a pre svoje aktivity majú k dispozícii len skutočne malé peniaze.

Počas 24-hodinovky má preto každý dar svoj obrovský význam.

Tento rok sa nám spoločne podarilo zrealizovať doteraz najúspešnejšiu 24-hodinovku a vyzbierať krásnu sumu 10 528,49 €. Bonus 1 000 € získala Aliancia Fair-play, ktorú ľudia podporili celkovou sumou 3 368,49 €.

Vďaka všetkým zapojeným ľuďom a ich štedrosti sa podarilo nasledovné:

„Keď praskne Váhostav alebo sa k moci dostane Harabin, pracujeme na plné obrátky. Vďaka podpore od darcov budeme môcť priniesť nový prípad, ktorý ukáže, čo všetko sa dá vyčítať z verejne prístupných informácií, keď si viete položiť tú správnu otázku." Fero Pauliny, Aliancia Fair-play

„Dom Nezábudka poskytuje sociálne služby ťažko zdravotne postihnutým deťom a mládeži už 20 rokov. Sme jediné zariadenie tohto typu v celom okrese Senec. Vďaka získaným 2 517,54 € naši ťažko postihnutí klienti absolvujú špeciálne rehabilitácie, vzdelávanie, hodiny s logopédom, muzikoterapie, arteterapie. Pri pravidelných terapiách dokážu reálne napredovať, zlepšovať svoje schopnosti a tešiť sa z dosiahnutých výsledkov. Ďakujeme každému darcovi za prejavenú dôveru, je pre nás veľmi záväzná." Ildikó Popálená, OZ Nezábudka

„Hidepark vyzbieral na opláštenie posledných troch unimobuniek 905,58 €. Po piatich rokoch konečne poriadne zázemie pre dobrovoľníkov a umelcov! Ďakujeme." Marek Hattaš, Hidepark

„Z vyzbieraných 1 278,78 € zaplatíme nevyhnutné náklady na štúdium niekoľkým rómskym deťom zo sociálne slabšieho prostredia. Preplatíme im predovšetkým internáty, školné a cestovné. Darované peniažky nám tiež umožnia prijať ďalšie deti do programu a dať im tak životnú šancu v podobe štúdia na stredných a vysokých školách. Naozaj ďakujeme!" Zuzana Šáriová, Divé maky

„Už tri roky pomáhame oravským rodinám v núdzi zakladaním vlastných chovov, podporou v pestovaní a rôznymi vzdelávacimi kurzami. Snažíme sa, aby boli sebestační a vnímali hodnotu vecí a financií, ktoré si sami dokážu zabezpečiť. Vďaka získanej podpore vyše 990,99 € môžeme zakúpiť sliepky, kozy, ovocné stromčeky pre ďalších 20 rodín a zorganizovať 2 vzdelávacie kurzy." Anton Michalica, OZ Misia mladých

„Nesmierne si vážime každý dar, ktorý nám ľudia poslali v 24-hodinovke. Vďaka vyzbieraným 1 035,28 € v septembri vyškolíme 15 dobrovoľníkov s odborným vzdelaním, ktorí od októbra začnú pracovať v rámci Prešovského kraja a v Plaveckom Štvrtku. Budú sa venovať individuálnemu doučovaniu v rodinách detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Tento prístup sa nám dlhodobo osvedčil ako najúčinnejší. Dobrovoľník sa totiž stáva nielen tútorom, ale aj osobným vzorom pre mnohé deti a dokáže ich motivovať k reálnemu zlepšovaniu školských výsledkov." Milada Javorová, Člověk v tísni

V Nadácii Pontis sme veľmi vďační všetkým partnerom, ktorí nám pomohli zrealizovať 24-hodinovku bez nároku na honorár. Digitálnej agentúre Adbee za vysoko profesionálny prístup a kreativitu, Rádiu Expres za úprimnú ochotu pomôcť a bezplatný mediálny priestor, ktorý nám venovali počas celej kampane. A v nemalej miere aj Táni Pauhofovej, Jarke Hargašovej-Lajčákovej, Jankovi Kuricovi, Tomášovi Janovicovi a Adele Banášovej za pomoc pri nahratí spotov.

Zároveň ďakujeme všetkým darcom, ktorí prispeli 5 % aj na prevádzku DobraKrajina.sk sumou 431,83 €. Všetky projekty dostávajú technické zázemie portálu od Nadácie Pontis bezplatne. Hradíme tiež všetky súvisiace náklady s modernizáciou portálu, platobnými mechanizmami a poplatkami bankám a kartovým spoločnostiam, ako aj vybavením a reportovaním verejnej zbierky, ktorou je zbieranie financií zastrešené. Z dobrovoľných 5 %, ktoré môžu darcovia venovať na prevádzku Dobrej krajiny, ročne získame približne 2 000 €, ktoré využívame na propagáciu zverejnených projektov, ako napr. na túto 24-hodinovku. Väčšinu nákladov môžeme uhradiť najmä vďaka firemným partnerom.

24-hodinovka ukázala, čo všetko dokážeme za jeden jediný deň.

Predstavte si, čo dokážeme za rok.

Ak by každý z nás daroval 5 € mesačne, môžeme urobiť ešte omnoho viac a postupne, krok po kroku, meniť Slovensko na lepšiu krajinu. Na DobraKrajina.sk je viac ako 50 overených projektov, ktoré prinášajú obrovskú hodnotu v rôznych oblastiach a rôznych častiach Slovenska.

Pridajte sa k nám a staňte sa súčasťou Dobrej krajiny.

Ďakujeme.