Poznáte to. Pozitívnej vlne spôsobenej dobrým pocitom po tom, čo ste niekoho obdarovali, niekomu pomohli, venovali mu svoj čas, sa nič nevyrovná. Naša nezisková organizácia Vstúpte, ktorá poskytuje sociálne služby ľuďom s mentálnym znevýhodnením v Malackách, začala jedenásty rok svojej činnosti, so skromnými vyhliadkami. Vďaka darcom však dobrý pocit kraľoval na oboch stranách po celý rok 2017.

V neziskovke si nemôžete byť ničím istý. Fungujeme z mesiaca na mesiac s úmyslom poskytovať čo najkvalitnejšie služby dúfajúc, že to ekonomicky ustojíme. Vďaka dobrým darcom môžeme skonštatovať, že odchádzajúci rok patril medzi tie úspešnejšie.

Medziročne nám zvýšilo svoju dotáciu Mesto Malacky, od apríla nám začali pribúdať na účte príspevky z dvoch percent. Dosiahli sme čiastku takmer 15 000 € a to aj vďaka výdatnej podpore dvoch konkrétnych spoločností – SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. (3264,80 €) a Zurich Insurance (3 843,80 €). Tlieskame a tešíme sa.

Strecha pre Vecičky s Dušou
Chýba ešte 5 450 €

Strecha pre Vecičky s Dušou

Vstúpte

Milý dobrodarca, už dlho pátrame v zastúpení nášho Sherlocka Holmesa (Peťka s Downovým syndrómom) po ľuďoch ako si Ty. Tých, ktorí sa stávajú pre nás anjelmi a pomáhajú nám zvládnuť náročné situácie. Tých, ktorí nás povzbudzujú v práci, v rozvíjaní našich zručnosti. Tých, ktorí sa podelia a povzbudia nás aj finančnými darmi, vďaka ktorým zlepšujeme naše služby. Tých, vďaka ktorým sú dni našich kamarátov s mentálnym postihnutím naplnené. Našli sme Ťa. Ďakujeme :-)

V priebehu roka nás začali trápiť dosluhujúce vozidlá. Začali sme šetriť. V marci nám pri otvorení Event Hall spoločnosť PAPA GRILL venovala výťažok z tomboly 1 220 €, potom prišla ponuka, ktorá sa neodmieta. Boli sme jedni z obdarovaných výťažkom z benefičného koncertu Rytmusa, ktorý v máji zorganizovalo OZ Úsmev pre Záhorie. Na náš účet pribudlo ďalších 4 000 €. Na Dobrej krajine sme tiež priebežne zbierali euro k euru (cca 1 500 € ku koncu roka). Medzitým prišla dobrá správa o podpore z Nadácie EPH na kúpu nového vozidla sumou 3 000 €. Predali sme staré autá a naskladali na jedno nové päťmiestne. Bezplatnú výpožičku ďalšieho 9-miestneho vozidla nám na dva roky sprostredkoval Peter Hallon, predseda ozetka Úsmev pre Záhorie. Spolu s majiteľom firmy B2B Rent Michalom Ondrušekom nám ho odovzdali koncom októbra. To čo sa javilo začiatkom roka ako neuveriteľné, sa zrazu stalo skutočnosťou.

V priebehu roka sme nadviazali výbornú spoluprácu s pobočkou Slovenskej sporiteľne v Malackách na čele s riaditeľkou Ivanou Turčányoviou a jej tímom. Nadácia Slovenskej sporiteľne nás podporila sumou tritisíc eur. Mohli sme z nich napríklad dovybaviť našu chránenú dielňu a bankári v rámci dobrovoľníctva vymaľovali izby klientom v zariadení podporovaného bývania.

S vianočnými predajmi prišli ďalšie dobroprajené vlnobitia. Návšteva centra Prakriti Jara Páveka či LifeGym Fitness centra Slávky Fronkovej priniesli nielen nové priateľstvá, ale aj finančné prilepšenie. U jedných výťažok z predaja na bare, u ďalších z tomboly. Tých drobných i väčších radostí bolo počas mnoho, nie všetkých sme dokázali spomenúť. Ale zo srdca každému ďakujeme. Každá jedna podpora nás posúva.

Nový rok nám prináša zmenou financovania sociálnych služieb úplnú neistotu. Ambulantným sociálnych službám novoprijatý zákon kráti príspevok na opatrovania na polovicu. Nevieme, čo nás čaká ako to „dáme", ale veríme, že vďaka dobrým ľuďom vždy budeme mať pevnú pôdu pod nohami a ísť ďalej najmä kvôli tým, ktorým slúžime. Ďakujeme všetkým z Dobrej krajiny.