Pri príležitosti svojho jubilea sa spoločnosť Datalan rozhodla vybrať 3 projekty, ktoré spolu podporili sumou 10 000 €. Práve vďaka Vašej podpore sa náš spoločný projekt stal víťazom hlasovania a získal podporu 4 000 €. Znamená to, že sme opäť o veľký krok bližšie k cieľovej sume 20 000 €!

Milí priatelia detí s poruchou sluchu!

Vďaka mnohým z Vás sa zrealizovanie projektu 1. detského audiologického centra v DFNsP v Bratislave približuje k realite. K dnešnému dňu chýba už len 6 691 €, aby sme mohli zakúpiť potrebné technické vybavenie pre vyšetrovanie detí s poruchou sluchu.

Nepočujúce dieťa - pomôžme rodičom rozumieť svojim deťom
Chýba ešte 6 479,77 €

Nepočujúce dieťa - pomôžme rodičom rozumieť svojim deťom

NepocujuceDieta.sk

Pre nepočujúce deti je v stávke veľa - ak nikdy nepočuli, bude pre ne skoro nemožné vedieť hovoriť či čítať s porozumením. Celý počujúci svet im ostane zatvorený. Nemusí to tak byť. Pomôžme ich rodičom, aby s nimi vedeli komunikovať a pomôcť im včas.

Vďaka Vám, Vášmu hlasovaniu, individuálnym darcom na Dobrej krajine a pomoci firmy DATALAN sa podarilo tento rok vyzbierať už 4 309 eur. Z toho, 309 € ste venovali Vy, individuálni darcovia.

Sumu 4 000 € venovala spoločnosť DATALAN, ktorá 19. októbra 2015 oslávila 25 rokov na našom trhu. Pri príležitosti tohto jubilea sa rozhodli vybrať 3 projekty, ktoré spolu podporili sumou 10 000 €. Na stránke www.DakujemeDatalan.sk prebiehalo hlasovanie, v ktorom každý jeden z Vás mohol podporiť jeden z týchto projektov.

Každý z projektov prispieva zmysluplnou pomocou v inej oblasti. Projekt Magna, deti v núdzi pomáha deťom v zahraničí riešiť otázku zdravia, bezpečia a nás vďaka tomu učí väčšej ľudskosti. Projekt Zelená škola učí žiakov, učiteľov, ale aj verejnosť byť lepší k životnému prostrediu aj k sebe navzájom. Projekt Nepočujem, ale rozprávať môžem rieši otázku detí, ktoré síce nepočujú, ale zaostávať nemusia. Stačí ak dostanú potrebnú technickú, odbornú a sociálnu pomoc včas, v ich ranom detstve.

Práve vďaka Vašej podpore sa náš spoločný projekt stal víťazom hlasovania a získal podporu 4 000 €.

Od začiatku zbierky sme k dnešnému dňu z cieľovej sumy 20 000 € vyzbierali 14 691 €. A preto sa VÁM všetkým chceme z celého srdca poďakovať, v mene všetkých rodičov nepočujúcich detí a hlavne samotných detí, pre ktoré to znamená začiatok lepšej budúcnosti v počutí.

Projekt je ešte stále možné podporiť tu: Nepočujem, ale rozprávať môžem. Budeme Vám vďační za každý príspevok a zdieľanie. Vašu pomoc najviac pocítime, keď si pri darovaní vyberiete možnosť pravidelných mesačných darov pomocou trvalého príkazu alebo karty.

ĎAKUJEME všetkým z Vás a spoločnosti DATALAN. A to nie iba za finančnú podporu, ale aj za to, že nám všetkým ukázali, že aj za 100 dní je možné zmeniť veľmi veľa v našej krajine.