Pri príležitosti svojho jubilea sa spoločnosť Datalan rozhodla vybrať 3 projekty, ktoré spolu podporili sumou 10 000 €. Práve vďaka Vašej podpore sa náš spoločný projekt stal víťazom hlasovania a získal podporu 4 000 €. Znamená to, že sme opäť o veľký krok bližšie k cieľovej sume 20 000 €!

Milí priatelia detí s poruchou sluchu!

Vďaka mnohým z Vás sa zrealizovanie projektu 1. detského audiologického centra v DFNsP v Bratislave približuje k realite. K dnešnému dňu chýba už len 6 691 €, aby sme mohli zakúpiť potrebné technické vybavenie pre vyšetrovanie detí s poruchou sluchu.

Sprievodca pre rodičov nepočujúcich detí
Chýba ešte 6 825,08 €

Sprievodca pre rodičov nepočujúcich detí

NepocujuceDieta.sk

Pre nepočujúce deti je v stávke veľa - ak nikdy nepočuli, bude pre ne skoro nemožné vedieť hovoriť či čítať s porozumením. Celý počujúci svet im ostane zatvorený. Ich potenciál sa plne neprejaví. Nemusí to tak byť. Pomôžme ich rodičom, aby im vedeli pomôcť včas.

Vďaka Vám, Vášmu hlasovaniu, individuálnym darcom na Dobrej krajine a pomoci firmy DATALAN sa podarilo tento rok vyzbierať už 4 309 eur. Z toho, 309 € ste venovali Vy, individuálni darcovia.

Sumu 4 000 € venovala spoločnosť DATALAN, ktorá 19. októbra 2015 oslávila 25 rokov na našom trhu. Pri príležitosti tohto jubilea sa rozhodli vybrať 3 projekty, ktoré spolu podporili sumou 10 000 €. Na stránke www.DakujemeDatalan.sk prebiehalo hlasovanie, v ktorom každý jeden z Vás mohol podporiť jeden z týchto projektov.

Každý z projektov prispieva zmysluplnou pomocou v inej oblasti. Projekt Magna, deti v núdzi pomáha deťom v zahraničí riešiť otázku zdravia, bezpečia a nás vďaka tomu učí väčšej ľudskosti. Projekt Zelená škola učí žiakov, učiteľov, ale aj verejnosť byť lepší k životnému prostrediu aj k sebe navzájom. Projekt Nepočujem, ale rozprávať môžem rieši otázku detí, ktoré síce nepočujú, ale zaostávať nemusia. Stačí ak dostanú potrebnú technickú, odbornú a sociálnu pomoc včas, v ich ranom detstve.

Práve vďaka Vašej podpore sa náš spoločný projekt stal víťazom hlasovania a získal podporu 4 000 €.

Od začiatku zbierky sme k dnešnému dňu z cieľovej sumy 20 000 € vyzbierali 14 691 €. A preto sa VÁM všetkým chceme z celého srdca poďakovať, v mene všetkých rodičov nepočujúcich detí a hlavne samotných detí, pre ktoré to znamená začiatok lepšej budúcnosti v počutí.

Projekt je ešte stále možné podporiť tu: Nepočujem, ale rozprávať môžem. Budeme Vám vďační za každý príspevok a zdieľanie. Vašu pomoc najviac pocítime, keď si pri darovaní vyberiete možnosť pravidelných mesačných darov pomocou trvalého príkazu alebo karty.

ĎAKUJEME všetkým z Vás a spoločnosti DATALAN. A to nie iba za finančnú podporu, ale aj za to, že nám všetkým ukázali, že aj za 100 dní je možné zmeniť veľmi veľa v našej krajine.