V rámci Nášho mesta sme v piatok 8.6. na Kopčanoch pripravili program rozdelený na dve časti. Dopoludnia nám prišli pomôcť pracovníci z prvej organizácie, ktorí sa s vervou pustili do práce. Rozdelili sa na dve skupinky a každá z nich si zobrala sa starosti upratanie jedného ihriska.

Vyjdime z Ulity
Chýba ešte 1 934,02 €

Vyjdime z Ulity

Ulita

Sídlisko Kopčany je trochu zabudnutou časťou Petržalky. Časťou plnou detí a mládeže, ktorí ale nemajú kde zmysluplne tráviť svoj voľný čas. Preto je tu už 14 rokov Komunitné centrum Kopčany, ktoré im poskytuje širokú ponuku aktivít.

Po tom, ako sme sa s týmito ľuďmi rozlúčili spoločným obedom, k nám na Kopčany zavítala nová várka čerstvých dobrovoľníkov. Títo nám prišli pomôcť s prípravou programu pre deti počas hrového popoludnia. Spoločne sme vymysleli 10 rôznych stanovíšť, pri ktorých deti čakali športové, logické a iné zábavné úlohy. Na každom stanovišti si deti po splnení úlohy vyzdvihli podpis a v cieli za desať podpisov získali krásny odznak podľa vlastného výberu.

Keď všetky deti dosúťažili, na konci nás ešte čakalo milé prekvapenie v podobe dvoch vystúpení. Najprv nám dve dievčatká zatancovali energický tanec, ktorý nenechal kľudným nejedného diváka- postupne sa k tancu pridalo viac ľudí. Úplne na záver nám ešte svoje umenie predviedlo dievčatko, ktoré je veľkým boxerským talentom.

Na ďalší deň, v sobotu 9.6., sme sa spolu so 14 deťmi a mladými ľuďmi vybrali na Olympiádu nízkoprahov, ktorú už tradične organizuje Úsmev ako dar. Naše deti súťažili s ďalšími deťmi, ktoré navštevujú Mládež ulice, Mixklub, či Fortunu. Boli tam rôzne disciplíny, od bicyklovania, cez skok do diaľky, štafetový beh, až po vybíjanú, či futbal. Deti z Kopčian sa zúčastnili všetkých súťaží a nedali sa zahanbiť. Super sa im darilo vo všetkých z nich! Musíme však uznať, že na to, aby sme hrali futbal tak, ako chalani z Mixklubu, musíme ešte zopár rokov trénovať :)

Minulý víkend bol teda celkom náročný, ale zároveň bol plný dobrej nálady a zábavy. Veríme, že si ho užili ako obyvatelia sídliska Kopčany, tak aj dobrovoľníci, bez ktorých by toto všetko nebolo možné zrealizovať. Ďakujeme všetkým zúčastneným, Nadácii Pontis za organizáciu akcie Naše mesto a Úsmevu ako dar za organizáciu Olympiády nízkoprahov.