Divadlo je zdrojom zábavy, inšpirácie, informácií, poskytuje príležitosť vzdelávať sa a má schopnosť zjednotiť mnoho rôznych kultúr a národov.

Svetový deň divadla bol vyhlásený v roku 1961 Medzinárodným divadelným inštitútom (ITI) a oslavuje sa od roku 1962. Takže dnes oslavuje 57 narodeniny. To naše čo chvíľa 9.

"...divadlo spája, tých, ktorí ho píšu, ktorí ho prekladajú, osvetľujú, obliekajú, ktorí mu vytvárajú scénu, ktorí ho tlmočia, ktorí ho robia, ktorí doň chodia. Divadlo nás chráni, poskytuje prístrešie. Verím, že nás má rado – tak ako my máme radi jeho. Spomínam si na starosvetského režiséra, ktorý v zákulisí pred vytiahnutím opony každý večer hovorieval: „Nech vojde divadlo!"..."
ISABELLE HUPPERT (herečka)

Naše divadlo od svojho začiatku prináša na javisko jednu tému úzko spojenú s hercami. Sú to ich životné role, situácie, možnosti, pohľady na svet. Naše inscenácie pomaly zreli. Stále viac sme od seba očakávali, boli na nás kladené väčšie nároky.

Cesta (k) samostatnosti
Chýba ešte 564,64 €

Cesta (k) samostatnosti

Stopy snov

Z krúžku do práce. Od starostlivosti k podpore. Od strachu k tolerancii. Vytvárame priestor pre dospelých ľudí s mentálnym znevýhodnením, aby mali rovnaké príležitosti ako ostatní - vytvoriť si domov, uplatniť sa v práci a budovať si vzťahy.

Divadlo pre nás znamená priestor, kde sa dejú veľké veci na ploche 10x10 metrov čiernej plochy javiska. Nie je jednoduché priznať sa na javisku, odhaliť túžby aj zranenia. Je to však pre nás bezpečná cesta ako scitlivieť spoločnosť voči témam, pred ktorými často zatvárame oči.

Tak zájdite do divadla a oslávte dnes jeho deň!

Náš repertoár:


Paťa a pastieri (2010)Stopy snov, alebo komentované obrazy z netradičného dialógu (2011)Pustý ostrov...? (2012)Akože môžem…! (2013)Princ kde si? (2015)RaJ alebo láska je (mo)drina (2016)Kukátkom (2019, pripravujeme)

Vidíme sa v divadle!