Keď sa rozprávame o zdraví, často myslíme len na jednu časť nášho zdravia a to na tú telesnú. Navyše sa považujeme za zdravých, keď nás nič nebolí. Na otázku „Ako sa máš?“ už asi každý počul odpoveď „Nie je to veľmi dobré, ale hlavne že som zdravý/á.“

Duševné zdravie

Svetová zdravotnícka organizácia definuje zdravie ako stav telesnej, duševnej a sociálnej pohody. Nie je to neprítomnosť choroby, ale jej opak.

Samostatnosť, nie samota
Chýba ešte 1 333,61 €

Samostatnosť, nie samota

Dss-MOST, n.o.

Ľudia s duševnou poruchou žijú medzi nami a ich počet narastá. Pre niekoho každodennosť, pre iného výzva - nadviazať medziľudský kontakt, cestovať MHD či zmysluplne tráviť voľný čas. Pomôžme ľuďom s duševnými poruchami viesť samostatnejší každodenný život.

Keď sa rozprávame o zdraví, často myslíme len na jednu časť nášho zdravia a to na tú telesnú. Navyše sa považujeme za zdravých, keď nás nič nebolí. Na otázku „Ako sa máš?" už asi každý počul odpoveď „Nie je to veľmi dobré, ale hlavne že som zdravý/á." Implicitne sa považujeme za zdravých, ak výsledky testov u lekára sú v poriadku, napriek tomu, že môžeme pociťovať rôzne úzkosti, smútok a pod. a v sociálnej oblasti môžeme mať pocit nedostatočného množstva kvalitných vzťahov, nespokojnosť s kvalitou bývania, nezamestnanosť a atď.

Všetky zložky v takzvanom bio-psycho-sociálnom modeli zdravia sú dôležité a navzájom sa ovplyvňujú. Každá choroba má svoj biologický, psychologický a sociálny základ a následne aj biologické, psychologické a sociálne dôsledky. To platí aj pre choroby duše. Napríklad taká duševná porucha ako depresia. Depresia má svoje príčiny v odchýlkach vo fungovaní mozgu, konkrétne v prenose informácií medzi mozgovými bunkami. Má svoje psychologické príčiny, ako napríklad vnútorné konflikty, skreslené nazeranie na udalosti a pod. a rovnako má aj sociálne príčiny, ako napríklad nezamestnanosť a z toho plynúci nízky príjem a existenčné ťažkosti a atď. Následne má depresia biologické dôsledky ako napríklad výrazné pribratie alebo naopak schudnutie alebo v najsmutnejších prípadoch smrť samovraždou. Má psychologické dôsledky ako napríklad znížené sebavedomie, narušená schopnosť sústrediť sa, pamätať si a napokon sociálne dôsledky – depresia patrí medzi najčastejšie dôvody invalidity vo svete.

Pre zachovanie si zdravia, vrátane duševného, je preto dôležité brať ohľad na telesnú, psychickú i sociálnu oblasť nášho života. Najlepším spôsobom je prevencia. Liga za duševné zdravie v rámci svojich osvetových aktivít zostavila „desatoro duševného zdravia", ktoré pozostáva z dvanástich odporúčaní: 1. prijímaj sám seba, 2. hovor o svojich problémoch, 3. buď aktívny, 4. uč sa nové veci, 5. stretávaj sa s priateľmi, 6. rob niečo tvorivé, 7. zapoj sa a pomáhaj, 8. neváhaj požiadať o pomoc, 9. oddychuj a uvoľni sa, 10. zdolávaj prekážky, 11. neboj sa snívať, 12. ži tu a teraz. K týmto dvanástim bodom by bolo možné pridať samozrejme ďalšie, ale keď sa ich pridržiavame, tak znižujeme riziko problémov s duševným zdravím.

Niektoré udalosti v našom živote sa však nedajú predvídať a tým pádom sa im nedá predísť. Ak už pociťujeme problém vo svojom psychickom prežívaní, je dôležité o tom hovoriť. V prvom rade so svojimi blízkymi. Ak to pretrváva a zhoršuje sa to, môže byť prvým odborníkom na koho sa môžeme obrátiť všeobecný lekár, prípadne psychológ alebo psychiater.

Existujú duševné poruchy, ako napríklad schizofrénia alebo ťažšie poruchy nálady, ktoré pretrvávajú dlhú dobu, u niektorých ľudí celý život a postihujú všetky oblasti života. V takomto prípade je vhodné doplniť bežnú lekársku, prípadne psychologickú starostlivosť o sociálne služby, v ktorých prebieha dlhodobá psychosociálna rehabilitácia. Takými službami sú napríklad rehabilitačné stredisko alebo podporované bývanie. Pod textom ponúkame kontakt na nás Dss-MOST, n.o. - poskytovateľa tohto druhu služieb v Bratislave.

Duševné zdravie je neoddeliteľnou súčasťou nášho celkového zdravia. Preto je dôležité si ho chrániť, ešte predtým než sa poškodí.

Kto je Dss-MOST? Sme ľudia v neziskovej organizácií, a už 20 rokov pomáhame uzavretým ľuďom s duševným ochorením, najmä schizofréniou či afektívnymi poruchami.

Názov MOST vznikol v roku 1995 a je symbolickým vyjadrením dvoch brehov - na jednej strane sú tí"normální" a na druhej " tí, čo nie su normální", rozdiel je len ten, že "tí normálni" neboli na psychiatrii. Zároveň to vyjadruje pokus o prepojenie dvoch zdanlivo izolovaných brehov, aby spolu mohli tvoriť jeden svet.

Vďaka Vašej pomoci podávame ruku ľudom s duševným ochorením, aby mohli vyjsť zo svojej samoty.

Dss- MOST, n.o., Haanova 10, 85104 Bratislava, www.dss-most.sk, FB Dss-MOST

Ocenená tvorba našej klientky Dss- MOST, Monika Csölleová, mnhohokrát úspešná v literárnej medzinárodnej súťaži Rozhľady, organizovaná v rámci festivalu Damiana Vizára a jej poézia:

Predsa

Predsa

som sa dočkala.

Konečne...

Sú to iba dva dni,

Ale pre mňa

malý zázrak.

Je tak málo chvíľ,

ktoré môžeme stráviť

v pohode a bezpečí

svojho náručia

a snívať...

bez rušenia,

stresu,

v pohode

a tichu

náš vlastný svet

vyzerá ako

dokonalé miesto

aspoň dočasne

rezervované

iba nám.

Jediná noc,

kvapôčka súkromia

tak si ju vychutnávam...

bez obáv,

že sa budeme musieť skrývať,

tváriac sa, že nám

to takto vyhovuje.

Vypracoval: Mgr. Adam Kurilla, Ing.Zuzana Zatloukalová, Dss-MOST, n.o.