Rok 2015 bol pre našu organizáciu v mnohých ohľadoch prelomový. Podarila sa nám čiastočná rekonštrukcia nízkoprahovej nocľahárne sv. Vincenta de Paul. Vďaka tomu sme zvýšili kapacitu nocľahárne na 200 miest. V septembri bola sprístupnená klientom, ľuďom bez domova.

Vďaka spolupráci a podpore mestskej časti Ružinov a magistrátu sa ľudia bez domova podieľali na upratovaní a čistení vopred vybraných lokalít mesta Bratislava ako súčasť pracovnej terapie. Klienti nocľahárne sv. Vincenta de Paul upratali okolie nocľahárne, napr. pred Štedrým dňom.

Z hľadiska sociálnej práce sú takéto aktivity nesmierne podstané a významné pri udržiavaní sociálnych návykov. Takisto sa takouto formou zvyknú zaktivizovať ľudia bez domova. Na zaklade predchádzajúcich skúseností a spätnej väzby od klientov sme túto akivitu vyhodnotili ako úspešnú. Pracovné brigády prebiehali pod dohľadom sociálneho pracovníka. Skupiny ľudí bez domova boli jasne označené, aby boli rozpoznateľní aj medzi širokou verejnosťou.

Raňajky a čistá bielizeň pre ľudí bez domova
Chýba ešte 8 489,32 €

Raňajky a čistá bielizeň pre ľudí bez domova

Depaul Slovensko

Ľudia, ktorí skončia na ulici, sú odkázaní sami na seba. Nie je to len samota, opustenosť a nepohoda, ktorá ich trápi. Mnohí sú chorí, imobilní, bezvládni… a počasie, ktoré my prežívame ako nepohodu, pre nich znamená ohrozenie života.

Aj týmto spôsobom sme chceli a naďalej chceme búrať predsudky voči ľuďom bez domova. Pre klientov nocľahárne je upratovanie ulíc spoločná aktivita, kde trávia zmysluplne čas. Ako odmena bola klientom poskytnutá teplá strava a nocľah zdarma.


V rámci projektu podporeného cez nadačný fond PwC (spravovaný nadáciou Pontis) sme zrealizovali kurz kariérneho poradenstva pre 15 klientov nocľahárne a útulku sv. Vincenta. V rámci 10 stretnutí (každé v trvaní 4 hodiny) v mesiaci september, klienti prechádzali koučingom, ktorého cieľom bolo nájsť a vytvoriť víziu zamestnania cez sebarealizáciu a uvedomenie si vlastných schopností. stretnutia mali zážitkový charakter, prebiehali formou skupinových a individuálnych aktivít, v ktorých boli posilňované osobnostné kvality klienta. Klienti veľmi oceňovali zážitkovú formu aktivít (napríklad snový deň kde si "vysnívali" víziu svojho života o 5 rokov). Súčasťou záveru bola príprava na pracovný pohovor a hranie rolí v rámci pracovného pohovoru. Kurz začalo 15 klientov, úspešne ho dokončilo 12. V súčasnosti z týchto ľudí 4 klienti si už našli prácu, jeden čaká na prijatie do zamestnania kým sa uvoľní pracovná pozícia.Koniec roka patril druhému ročníku koncertu DOMA DOBRE, ktorý sa uskutočnil v nízkoprahovej nocľahárni sv. Vincenta de Paul 6. decembra. O zážitky, a to nielen hudobné, sa postarali, slovenskí Longital, holandskí My Baby, českí Midi Lidi, Marek Ormandík, Jaro Žídek, zaujímavé diskusie o ľuďoch bez domova. Ďakujeme všetkým za úžasnú atmosféru! Ako to vyzeralo na koncerte? Viac sa dozviete vo videu nižšie.


Všetky aktivity bolo možné zrealizovať aj vďaka darcom a podporovateľom ľudí bez domova. Ďakujeme za všetku pomoc, záujem a podporu v roku 2015 a tešíme sa na nové výzvy a podnety v roku 2016! Lebo aj vďaka Vám platí, že "ULICA NIE JE DOMOV".

ĎAKUJEME!