Zároveň upozorňuje, že oddlženie by mala sprevádzať aj intenzívna sociálna práca s ohrozenými skupinami.

Exekučná amnestia, o ktorej práve rokuje vládna koalícia a ktorá sa dotkne státisícov ľudí na Slovensku, môže pomôcť aj stovkám ľudí bez domova. Dlhy sú totiž podľa riaditeľa neziskovej organizácie Depaul Slovensko Jozefa Kákoša jednou z najväčších prekážok ľudí bez domova pri ich návrate do normálneho života.

„Exekúcie a dlhy výrazne negatívne vplývajú na motiváciu ľudí bez domova zamestnať sa, alebo si popri sociálnych dávkach - napríklad nízkom dôchodku - privyrábať, aby mali možnosť dostať sa z ulice. Veľmi preto vítame diskusiu okolo generálneho pardonu. Bude to pre našich klientov šanca vysporiadať sa s jednou z ich najväčších bariér," uviedol Jozef Kákoš.

Raňajky a čistá bielizeň pre ľudí bez domova
Chýba ešte 8 489,32 €

Raňajky a čistá bielizeň pre ľudí bez domova

Depaul Slovensko

Ľudia, ktorí skončia na ulici, sú odkázaní sami na seba. Nie je to len samota, opustenosť a nepohoda, ktorá ich trápi. Mnohí sú chorí, imobilní, bezvládni… a počasie, ktoré my prežívame ako nepohodu, pre nich znamená ohrozenie života.

Depaul Slovensko zároveň upozorňuje, že špeciálne pri ľuďoch bez domova, ale aj pri iných ohrozených skupinách, je potrebná aj následná a intenzívna sociálna práca a nestačí len jednorazový administratívny úkon oddlženia. Preto Depaul Slovensko vyzýva vládu, aby do diskusie zapojila aj organizácie pracujúce s vylúčenými a marginalizovanými skupinami. „Väčšina našich klientov a klientov našich partnerských organizácií má veľmi vážne problémy s dlhmi a exekúciami, máme tak aj skúsenosti, ktoré môžu pomôcť, aby oddlžení ľudia opäť nespadli do začarovaného kruhu dlhov," vysvetľuje Jozef Kákoš.

Ukazujú to aj skúsenosti s procesom osobného bankrotu, ktorý pripravilo a uviedlo do života ministerstvo spravodlivosti. „Je to veľmi progresívny zákon a hneď od jeho vstúpenia do platnosti sme ho začali využívať v prospech našich klientov. Žiaľ proces oddlženia je zdĺhavý a nie pre všetkých, preto sa tešíme, že mnohé problémy môže vyriešiť práve generálny pardon," uzavrel Jozef Kákoš.

Príkladom, ako môže generálny pardon pomôcť, je príbeh pána Ladislava, ktorý má dlhy v Sociálnej poisťovni. Tie mu bránia získať invalidný dôchodok, ktorý by mu pri jeho zdravotnom stave bol priznaný. Ak by dôchodok dostal, mohol by si hľadať skromné ubytovanie a vyriešiť aj ďalšie problémy, ktoré dnes kvôli strate domova riešiť nevie.