Naše Občianske združenie Všestranko sa pripája do diskusie a Deň Zeme sme si ako členovia a dobrovoľníci uctili nainštalovaním informačného a zároveň aj vzdelávacieho panela, pod názvom „Les nie je smetisko“ v krásnom prostredí rusoveckého jazera v sobotu,16.4.2016.

Na Slovensku chýba osveta, ktorá by viedla ku komplexnému chápaniu vzťahu človeka k životnému prostrediu. Chýba záujem ľudí o zachovanie spoločného dedičstva pre nasledujúce generácie a v neposlednom rade chýbajú informácie ktoré by formovali mozaiku vzťahov medzi človekom a prírodou.

Les nie je smetisko
Chýba ešte 1 250 €

Les nie je smetisko

Všestranko

Viete aký dlhý čas je potrebný na rozloženie odpadkov zanechaných v prírode? Pomôžte nám finančným príspevkom a naše združenie rozmiestni na Slovensku tieto skvelé vzdelávacie informačné panely. Pomôžete sebe a nasledujúcim generáciám zachovať čistú prírodu nezaťaženú odpadom.

V deň inštalovania panela nám počasie ukázalo milú tvár a „vytiahlo“ veľa ľudí do prírody. Lokalita je atraktívna práve pre jazero. Náhodní okoloidúci a cyklisti sa pri nás zastavovali a pozitívne hodnotili prínos panela najmä z pohľadu informácií, ktoré obsahuje. Z ich reakcií bolo evidentné, že sa predtým nad takýmito údajmi nezamýšľali. Detičky sa potešili pexesu, ktoré dostali od nášho združenia. Takmer každý sa zamýšľal nad skutočnosťou, prečo na Slovensku u ľudí prevláda „vlažný“ vzťah k prírode a životnému prostrediu všeobecne, ktorý hraničí až s nezáujmom správať sa k prírode ohľaduplne a s rešpektom. Musíme konštatovať že sme inštalovali už viac panelov, všetky sú zatiaľ v pôvodnom stave, nepoškodené, nepopísané aj keď sa nachádzajú tiež v lesnom prostredí. Pri tomto paneli a lokalite nás zarazil názor niektorých obyvateľov Rusoviec. Asi takýto: „Zbytočne to robíte! Ten panel nevydrží dlho!“ alebo, „Máte smolu, panel o chvíľu aj tak vandali zničia, uvidíte!“ iný názor: „Tu sa všetko zlikviduje, poriadne ho upevnite, aby ho neukradli, lebo sa zíde do záhrady, veď vidíte aj tam vedľa na cestičke je panel a ako vyzerá, voľakedy bol parádny“.

Fúha, všetkých nás ich vyjadrenia udivili, pretože neboli veľmi povzbudivé, aj napriek nášmu optimizmu. Kam sme to vlastne panel postavili? Otázky sa sypali. Vydrží? Ako dlho? Je naša snaha márna?. Sme pozitívne mysliace bytosti a reči boli pravdepodobne iba planý poplach.

Veríme že panel bude dlho krášliť okolie, ale čo je podstatné, bude čo najväčšiemu počtu ľudí pripomínať, že príroda je bezbranná, zraniteľná, ak ju budú ohrozovať odpady ktoré do nej nepatria. Aj keď pán starosta Rusoviec sa neprišiel pozrieť na panel, určite pre povinnosti, veríme že v utorok 19.4.2016, keď sa uskutoční plánovaná akcia čistenie lesíka, bude s našim panelom vedenie Mestskej časti spokojné.

Ak Vám neostal čas zapojiť sa do tejto akcie osobne, čistý les môžete podporiť aj tým, že finančne prispejete na výrobu info-panelov, ktoré pomáhajú vzdelávať ľudí o tom, ako dlho trvá rozloženie odpadu pohodeného v prírode a že les nie je smetisko. Z darovaných finančných prostriedkov by sme radi dali tento rok vyrobiť 6 kusov drevených info-panelov.

Všetkým dobrovoľníkom patrí poďakovanie za čas, ktorý darovali projektu Les nie je smetisko a mestskej časti Rusovce.

S pomocou a podporou z Vašej strany, strany darcov, môžme uskutočňovať svoje aktivity a napĺňať svoje poslanie. Ďakujeme

Viac info o projekte a našich aktivitách nájdete na https://www.facebook.com/vsestranko/ alebo http://www.vsestranko.sk/