Deň Matiek slávime každý rok. Materinská láska je predsa univerzálny základ ľudského bytia. Poskytuje istotu a je ako mohutný košatý, hlboko zakorenený strom, o ktorý sa potrebujeme všetci oprieť. Každé dieťa ju bytostne potrebuje. Ak je to potrebné, mama vie zájsť za hranice možného, ako napríklad matky zdravotne postihnutého dieťaťa. Celý život, každý deň sa vzdávajú všetkých svojich potrieb, aby mohli byť 24hodín k dispozícii svojmu dieťaťu so špeciálnymi potrebami.

Materinská láska mamy zdravotne ťažko postihnutého dieťaťa vyžaduje obrovskú vnútornú silu, nekonečnú trpezlivosť, more času, obetovanie svojich kariérnych snov, a keď je to potrebné, obetovanie svojho zdravia. S neistou perspektívou do budúcnosti, bez istôt, že sa raz dieťaťu podarí osamostatniť a postarať o seba. Sú to matky, ktoré skúšajú každú terapiu, keď vidia, že to dieťaťu pomáha. Sú to matky, ktoré x-krát v noci vstanú, aby dieťa polohovali, odsali, podali liek, neustále sledovali zdravotný stav dieťaťa. Mamy, ktoré svoje dieťa, ktoré sa ani na sekundu nezastaví, miliónty-krát trpezlivo jemne napomenú a pripomenú, ako ho ľúbia, aj keď sú fyzicky na dne. Každodenný strach, že sa čosi zhorší a čo príde v budúcnosti. Mamy, ktoré sú najšťastnejšie, keď sa ich dieťa naučí dohovoriť slabikami a rozumejú si. Mamy, ktoré veľakrát denne dvíhajú bezvládne dospelé telo svojho dieťaťa, aby bolo v čistom.

Niektoré mamy sú osudom „obdarené“ dvoma deťmi so špeciálnymi potrebami. Napriek tomu svoje deti milujú a vzdať sa ich nemienia. Pre bežného človeka nepochopiteľné, príliš náročné, príliš zložité, príliš..? Pre každého z nás môže byť takáto matka vzorom. Preto sme aj v Nezábudke vzdali hold materinskej láske mám našich členov. Aby aspoň jeden deň v roku im niekto pripomenul, aké sú dôležité, aké sú silné a odvážne. S láskou sa každý deň stavajú tvárou tvár ťažkostiam ich bežného života. Koľkí z nás nájdu v sebe toľkú silu?

Nezábudka
Chýba ešte 3 120,12 €

Nezábudka

Nezábudka

Život rodiny s ťažko zdravotne znevýhodneným dieťaťom je náročný a silno ohraničený špeciálnymi potrebami dieťaťa. Pomôžte nám dopriať dostatok času špeciálnemu vzdelávaniu, zlepšiť zdravotný stav rehabilitáciou a naplniť život týchto detí a mladých radosťou. Vašich 10 Eur umožní 1 dieťaťu 2 špeciálne terapie za deň.

S našimi deťmi, malými, veľkými, aj dospelými sme dlho pripravovali pekný program s básňami, piesňami, tancom, aj krátkou rozprávkou. Trpezlivo sme pripravovali malý darček pre mamy. Nebol to program dokonalý, ako my v Nezábudke nie sme dokonalí. Vďačnosť a láska dieťaťa so špeciálnymi potrebami však vie vyvážiť všetky nedokonalosti sveta a svojím spôsobom vie mame povedať : „Ľúbim Ťa a ďakujem.“ Rozprávka o repe v Nezábudke, Oliver recituje ku Dňu Matiek

Pre nezainteresovaného je účasť na našom dni matiek veľmi emotívnym a intenzívnym zážitkom. Náš program si prišla pozrieť aj pani Alena Scheller s kolegynkou z Bramacu, ktorá nás podporuje osobne cez Dobrú Krajinu, aj ako zástupca tejto firmy. Veľmi si vážime ich účasť. Pri tejto príležitosti nám pán Matyšák venoval každému klientovi fľašku hroznového muštu a pani Pečivová upiekla pre každého krásny ovocný cupcake- mafinku.

Milí čitatelia, prajeme Vám krásne dni a pri každej životnej prekážke si spomeňte na tieto odvážne a silné ženy. Nech aj Vám dodajú odvahu do života a dôveru vo vlastné schopnosti. Stačí si veriť a dokážeme nemožné. My v Nezábudke sme tu aj na to, aby naše mamy tú silu a odvahu a vnútorný pokoj nestrácali.