Poďakovať mame za starostlivosť a lásku je krásna povinnosť. S trochou pomoci a trpezlivosti to dokáže aj ťažko zdravotne znevýhodnené dieťa. Lebo obrovskú lásku a vďačnosť v sebe má, akurát ju vyjadruje menej štandardným spôsobom. Dennodenne sa snažíme, aby sme vytvárali prepájavacie mosty medzi "našimi" deťmi a mladými a ich okolím. Aby cítili viac porozumenia, pochopenia a lásky. Pomôžte nám v tom.

Tento rok sme slávili Deň Matiek v našom Dome Nezábudka 21.-krát. Je to naša najkrajšia tradícia. Kultúrny program s veľkým predstihom pripravovali deti svojim mamičkám pod vedením vychovávateľky Aničky Dinkovej a opatrovateliek Nezábudky. Milými slovami, krásnymi tančekmi a piesňami vyjadrili veľkú vďaku svojim mamám za nepretržitú, náročnú starostlivosť a veľkú lásku. Odzneli milé básničky, piesne, veselo sa tancovalo v kostýmoch ušitých na tieto príležitosti. Mamičky a babička dostali krásne farebné zápichy so srdiečkom, ktoré deti usilovne pripravovali počas hodín arteterapie. Zakaždým je to silný zážitok pre zúčastnených, deti, mamy ale aj pre pozvaných hostí.

Nezábudka
Chýba ešte 3 120,12 €

Nezábudka

Nezábudka

Život rodiny s ťažko zdravotne znevýhodneným dieťaťom je náročný a silno ohraničený špeciálnymi potrebami dieťaťa. Pomôžte nám dopriať dostatok času špeciálnemu vzdelávaniu, zlepšiť zdravotný stav rehabilitáciou a naplniť život týchto detí a mladých radosťou. Vašich 10 Eur umožní 1 dieťaťu 2 špeciálne terapie za deň.

Pozvanie prijala aj podpredsedníčka BSK pani Gabriella Németh ako zástupca Bratislavského samosprávneho kraja. Prišla k nám aj finančná riaditeľka firmy BRAMAC, pani Alena Scheller s kolegynkou, ktorá nás cez portál Dobrej krajiny pravidelne podporuje. Navštívili nás aj projektoví manažéri Dobrá krajina z Nadácie Pontis, Zuzana Schaleková a Marek Chalány, aby mohli bližšie spoznať našu komunitu a činnosť. Pozvanie prijala aj personálna manažérka p. Fehérová z Hypermarketu TESCO Senec, s ktorým spolupracujeme na viacerých projektoch. Vďaka podpore Vás, darcov môžeme organizovať aj takéto stretnutia našich rodín, ktoré nesmierne obohacujú vnútorný svet našich členov, stimulujú a prinášajú zážitky, ktoré si veľmi dlho uchovávajú v pamäti. Pre Nezábudkárov, ako pre každé dieťa svojho rodiča, má udalosť tohto formátu nemerateľne vysokú hodnotu. Viac fotomateriálu a videí môžete vidieť na tomto linku: Deň Matiek 2016. Akciu podporilo občerstvením Cafe Piano Senec.