Bez verejne dostupných a vierohodných informácií sa môžeme lendomnievať, s rozličnou mierou istoty, ktorý z dvojice Mečiar - Bugár vo svojom vyjadrení nehovorí pravdu. A to nie je želaný stav v žiadnej verejnej debate.

Po diskusii niekdajšieho premiéra Slovenska Vladimíra Mečiara so šéfom súčasnej koaličnej strany Bélom Bugárom sme sa rozhodli overiť faktickú správnosť ich vystúpenia.

Už pri prvotnom výbere a hľadaní zdrojov na overenie vyslovených vyhlásení sme dospeli k názoru, že väčšina fakticky znejúcich vyjadrení sú momentálne len dohady a nemáme spoľahlivé zdroje, na základe ktorých by sme ich mohli potvrdiť, alebo vyvrátiť. Našli sa aj výnimky, ktoré však popri ostatných vyhláseniach pôsobia skôr ako menej dôležité záležitosti.

Odhaľujeme nepravdy a zavádzania politikov
Chýba ešte 2 500 €

Odhaľujeme nepravdy a zavádzania politikov

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť - SGI

Politici vo svojich prejavoch a v diskusiách často operujú s faktami. Každý volič však nemá časové možnosti na overenie toho, či politik hovorí pravdu. Preto sme tu my, aby sme za Vás výroky politikov overili

Prekážkou pri overovaní faktickej správnosti je (ako ste si už asi domysleli) skutočnosť, že mnoho spomínaných skutkov nebolo dôkladne prešetrených, či prešetrených aj bolo, no v dôsledku krytia amnestiami, vydanými Vladimírom Mečiarom, nemáme právoplatné rozsudky. Bežne overujeme správnosť výrokov na základe dát, potvrdených a dokázaných informácií, avšak v prípade udalostí podozrivo spojených s obdobím Mečiarovho vládnutia podobné zdroje absentujú, prípady neboli objasnené, podrobne vyšetrené alebo nebol vydaný rozsudok ani po 20 rokoch.

Vladimír Mečiar sa nás však miestami snažil presvedčiť, že je to naopak. Aj keď ani on sám sa nezdal byť v tomto názore veľmi istý. Najprv to vyzeralo, že považuje vyšetrovanie vraždy Roberta Remiáša za dôkladne vyšetrené a uzavreté, ba dokonca že je jasné, že to ani vražda nebola. „A ešte povedzte, že skutok sa nestal, a mňa šľak trafí,“ reagoval na to Bugár. Po priamej otázke moderátora, či bývalý premiér aspoň súhlasí, že to bola vražda, už Mečiar odpovedal, že nevie, pretože sa staral len o to, aby to bolo vyšetrované, ale nemohol vstúpiť do konania prokuratúry.

Demagog.SK sa vždy snaží byť nestranný, vyvážený a apolitický. Sme presvedčení, že politická debata má byť postavená na overiteľných faktoch a nie na pocitoch a emóciách, ktoré často útočia na „prvú signálnu“. Podstatnú časť výrokov Vladimíra Mečiara a ani Bélu Bugára však nie je možné jednoznačne overiť na základe verejne dostupných faktov. Bez verejne dostupných a vierohodných informácií sa len môžeme domnievať, s rozličnou mierou istoty, ktorý z aktérov vo svojom vyjadrení nehovorí pravdu. A to nie je želaný stav v žiadnej verejnej debate.