V etickom kódexe nášho projektu sa píše: " Snažíme sa o pozitívnu zmenu a motivovanie mladých ľudí a celej spoločnosti zaujímať sa o politiku a zároveň ju vnímať vo svetle presných faktov a informácií." Tento záväzok ideme aktívne naplniť.

Čo chceme robiť?

Od roku 2010 pravidelne overujeme výroky politikov a snažíme sa vytvárať tlak na používanie fakticky presných a korektných vyjadrení vo verejnom priestore.

Odhaľujeme nepravdy a zavádzania politikov
Chýba ešte 2 500 €

Odhaľujeme nepravdy a zavádzania politikov

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť - SGI

Politici vo svojich prejavoch a v diskusiách často operujú s faktami. Každý volič však nemá časové možnosti na overenie toho, či politik hovorí pravdu. Preto sme tu my, aby sme za Vás výroky politikov overili

Zároveň cítime, že fakty začínajú v niektorých debatách prehrávať s emóciami a skreslenými či úplne vymyslenými informáciami. Každý z nás čelí obrovskému množstvu informácií, ktoré sa na nás valia z rôznych médií. Aj následkom tohto fenoménu ostáva potreba kritického myslenia a overovania faktov v období informačného pretlaku naďalej aktuálnou a zásadne dôležitou výzvou.

Preto sme sa rozhodli odovzdať naše 7-ročné skúsenosti s overovaním faktov formou diskusie a praktických ukážok priamo na školách.

Prečo ideme na školy?

Veríme, že úlohou analytikov a novinárov je nielen publikovať, ale taktiež stretávať sa s mladými ľuďmi a diskutovať s nimi o aktuálnych témach. Stáva sa to v čase neustále klesajúcej dôvery v tradičné médiá takmer nutnosťou a možnou cestou ako obnoviť stratenú dôveru v inštitúcie.

Našim cieľom nie je stredoškolákom odporučiť, ktorým médiám dôverovať, a naopak, ktorým nie. Chceme poukázať na potrebu kritického myslenia, zdravej miery skepticizmu a argumentácie pravdivými a overiteľnými faktami.

Kam chceme ísť?

Viaceré prieskumy ukazujú, že drvivá väčšina žiakov a žiačiek stredných škôl čerpá informácie primárne zo sociálnych sieti a tradičné médiá, ktoré pracujú s faktami, sú na okraji záujmu. Stredoškoláci sú zároveň prvovoličmi, ktorí prvýkrát môžu využiť svoje právo voliť. Našim zámerom je preto diskusia a praktická aplikácia skúseností, ktoré sme z overovania faktov nadobudli od roku 2010.