"V štipendijnom programe Divé maky o.z. máme mnoho talentovaných rómskych detí. Napriek tomu, že pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia, snažia sa naplno využívať svoj potenciál. Chceli by ste sa stať súčasťou ich cesty za úspechom? Radi Vám to umožníme. Prečítajte si o našich deťoch, ktoré nemajú plnú finančnú podporu na aktuálny školský rok, a preto hľadajú ďalších darcov a darkyne."

Ádám Balog

Šanca pre talentované rómske deti
Chýba ešte 5 025 €

Šanca pre talentované rómske deti

Divé maky

Veríme, že všetky deti by mali mať prístup k vzdelaniu, pretože práve vedomosti im dávajú možnosť zmeniť svoju budúcnosť.

(chýbajúca suma 982€)

Ádám je prvák na konzervatóriu v Rimavskej Sobote, ktorý väčšinu svojho času venuje tomu, čo ho napĺňa – tancu. Práve prostredníctvom tanca by chcel zlepšiť svoj život, cestovať a spoznávať svet. Ádám verí, že tanec je pre neho vhodným prostriedkom na to, aby úspešne doštudoval a našiel si dobrú prácu. Usilovne pracuje na tom, aby sa stal úspešným človekom, ktorý sa dokáže postarať nie len o seba, ale aj o svojich najbližších.

Ádámovi rodičia ho všestranne podporujú v rozvoji, avšak ich finančná situácia je značne problematická, keďže sú obaja nezamestnaní. Peniaze od darcu by Ádám veľmi rád využil predovšetkým na náklady spojené s rozvojom jeho talentu – tanečné topánky, odev na vystúpenia atď. a výdavkami spojenými s jeho štúdiom.
Nika Mitrášová

(chýbajúca suma 830€)

Nikola je talentovaná študentka, ktorá sa venuje spevu už od detstva. Spev ju veľmi baví a vyslúžila si zaň viaceré ocenenia. Po ukončení konzervatória v Košiciach sa rozhodla pokračovať v štúdiu, momentálne si dorába titul DisArt. Keďže miluje prácu s deťmi a cíti silnú potrebu pomáhať druhým, vybrala si tiež štúdium špeciálnej pedagogiky na Prešovskej univerzite.

Štúdium na dvoch školách je náročné, no rodičia ju v ceste za vzdelaním podporujú. Veľmi dobre si uvedomujú, že v dnešnej dobe je nevyhnuté pre dosiahnutie úspechu. Ich finančná situácia nie je dobrá, nakoľko mama pracuje ako pomocná sila v kuchyni a otec si privyrába príležitostnými prácami na stavbe. Celá Nikolina rodina bude veľmi vďačná darcovi, ktorý sa rozhodne pomôcť s financovaním nákladov spojených s jej štúdiom.

Mário Balog

(chýbajúca suma 401€)

Mário pochádza z hudobníckej rodiny. Jeho nebohý otec i starý otec boli známymi violistami a malý Mário sa už v detstve rozhodol, že bude pokračovať v ich šľapajach. Vytvoril si vzťah ku klasickej hudbe a už ako 6ročný začal navštevovať ZUŠku. Hoci ju musel kvôli finančným problémom rodiny prerušiť, nenechal sa tým odradiť. Neskôr si ju dokončil a podal si prihlášku na konzervatórium v Košiciach, na ktoré ho prijali. Mário je aktuálne v treťom ročníku, vyslúžil si povesť svedomitého a usilovného študenta.

Jeho snom je pokračovať v štúdiu na VŠMU v Bratislave alebo AMU v Banskej Bystrici a neskôr sa stať úspešným sólistom alebo orchestrálnym hráčom. Finančná situácia rodiny je komplikovaná, a preto by podpora Máriovi výrazne pomohla na ceste za uskutočnením jeho ambícií.


Dávid Oláh

(chýbajúca suma 726€)

Dávid je milý a priateľský chalan, ktorý pochádza z hudobníckej rodiny, a preto od malička inklinoval k hudbe. Za svoju hru na husle už získal množstvo ocenení. Momentálne študuje na konzervatóriu v Košiciach, čo považuje za splnený sen.

Pochádza zo skromných pomerov. Hoci sa jeho rodičia snažia, je pre nich veľmi náročné pokryť finančné náklady spojené so vzdelávaním ich detí. Dávid má ambíciu pokračovať v štúdiu na vysokej škole a stať sa koncertným huslistom, a preto sa rozhodol zapojiť do programu Divé maky. Verí, že s finančnou podporou darcov sa mu podarí premeniť sny na skutočnosť.


Paťko Šarkózi

(chýbajúca suma 480€)

Patrikovou najväčšou vášňou je spev. Spieva denne už od detstva, a spevu by sa veľmi rád venoval na profesionálnej úrovni. Preto plánuje po skončení ZŠ pokračovať v štúdiu na konzervatóriu. Celá jeho rodina ho v speve podporuje, avšak dbajú aj na to, aby sa rovnako aktívne venoval štúdiu. Plne si uvedomujú dôležitosť vzdelania v dnešnom svete.

Paťko účasť v programe Divých makov vníma ako príležitosť zlepšovať sa, zviditeľniť sa a nadobudnúť viac skúseností na pódiu, momentálne totiž spieva hlavne doma pred rodinou a v kostolnom zbore. Financie od darcu by chcel využiť predovšetkým na spevácka aktivity a náklady spojené so štúdiom. Nakoľko sú momentálne obaja rodičia nezamestnaní, podpora od darcov by Paťkovi výrazne uľahčila každodenné fungovanie.

Nika Kroščenová

(nemá darcu: rozpočet 880€)

Nikola žije so svojimi rodičmi a štyrmi súrodencami v skromných pomeroch v Spišskom Štvrtku. Napriek tomu, že je finančná situácia rodiny problematická, rodičia Niku podporujú v ceste za vzdelaním, chcú aby sa mala v budúcnosti lepšie.

Nika má viacero záľub, no jej veľkou vášňou je šport. Ďalším koníčkom je spev. Spieva si každý deň, spev totiž považuje za jeden z najúčinnejších prostriedkov ako prekonať ťažké chvíle.

Nika si uvedomuje, že jej školské výsledky nie sú ideálne, zároveň si je vedomá skutočnosti, že vzdelanie je mimoriadne dôležité. Tento školský rok nastúpila na strednú školu, chce sa stať kaderníčkou. Financie od darcu by použila na pokrytie nákladov spojených so štúdiom a rozvoj svojho talentu.

Ak Vás zaujal príbeh niektorého z detí a chceli by ste ho podporiť, neváhajte a kontaktujete nás prostredníctvom emailu:

divemaky@divemaky.sk

alebo napíšte priamo našej koordinátorke:

krabatinova@divemaky.sk

Bližšie informácie o finančnej podpore pre konkrétne dieťa z Divých makov nájdete na stránke: http://divemaky.sk/stipendijny-program/informacie-pre-darcu/

Ďakujeme Vám a prajeme krásne dni!