Odkedy sme spustili našu vianočnú kampaň Chcem počuť aj so zbierkou, počet našich darcov sa zdvojnásobil. Aj vďaka vám sa blížime k vysnívanému cieľu.

V OZ Nepočujúce dieťa sme si dali veľký cieľ. Že vyzbierame aspoň 7 000 eur, aby sme v budúcom roku mohli pomôcť deťom s poruchou sluchu a ich rodičom na celom Slovensku prostredníctvom veľmi potrebného Sprievodcu, ktorý im umožní jednoducho a rýchlo sa zorientovať v spleti rôznorodých informácií o poruche sluchu.

Nepočujúce dieťa - pomôžme rodičom rozumieť svojim deťom
Chýba ešte 6 478,91 €

Nepočujúce dieťa - pomôžme rodičom rozumieť svojim deťom

NepocujuceDieta.sk

Pre nepočujúce deti je v stávke veľa - ak nikdy nepočuli, bude pre ne skoro nemožné vedieť hovoriť či čítať s porozumením. Celý počujúci svet im ostane zatvorený. Nemusí to tak byť. Pomôžme ich rodičom, aby s nimi vedeli komunikovať a pomôcť im včas.

Od spustenia kampane sme sa aj vďaka vám dostali za sumu 6000 eur, za čo vám z celého srdca ďakujeme. Chceme pomáhať ešte viac a preto pokračujeme. Neustále sa na nás obracajú rodičia s prosbami o radu a my tu môžeme byť pre nich aj vďaka vám. Ešte stále sa k nám môžete pripojiť a podporiť kampaň Chcem počuť, lebo spolu dokážeme VIAC.

„Cítim obrovskú vďaku za každý dar. Keď vidím, ako na Sprievodcu poruchou sluchu prispievajú aj viacerí rodičia, ktorým sme v našom občianskom združení Nepočujúce Dieťa pomohli, viem, že to má zmysel. Aj vo svojej náročnej situácii si uvedomujú, aké je dôležité dostať pomoc a mať oporu v ten správny moment. Posúvajú ďalej, čo dostali. Je to pre nás dojímavé, lebo za tým vidím konkrétne príbehy a deti, ktoré sú na najlepšej ceste do počujúceho života," hovorí Ľubka Majtánová z OZ Nepočujúce dieťa, ktorá je mama nepočujúceho Maťka.

Dodnes sme mali tú česť spoznať viac ako 300 príbehov výnimočných rodín, stráviť s nimi hodiny rozprávaním, písaním si, telefonátmi. Deti sú našou motiváciou, prečo sa tejto téme chceme venovať aj naďalej. No nie je to iba o deťoch. Rodičia, ktorí sa na nás obracajú, akútne potrebujú Sprievodcu poruchou sluchu pre rodičov – praktickú publikáciu, ktorá by im v jednoduchej a zrozumiteľnej forme podala práve tie informácie, ktoré vo svojej situácii potrebujú.

Pokiaľ sa nám podarí nazbierať sumu 7 000 eur, vytvoríme Sprievodcu, vytlačíme ho v náklade 200 kusov a rozošleme do rodín. Jeho elektronickú verziu spravíme dostupnou aj na internete.

Sprievodca je skvelým pomocníkom pri zorientovaní sa, ale nedokáže zodpovedať všetky otázky týkajúce sa konkrétneho dieťaťa. Preto, ak sa nám podarí prekročiť 7000 eur, ako súčasť projektu chceme poskytnúť bezplatné poradenstvo až 200 rodinám s deťmi so sluchovým postihnutím počas celého budúceho roka. Osobným poradenstvom umožníme rodičom aplikovať informácie zo Sprievodcu na ich konkrétnu situáciu a potreby dieťaťa.

Aj spolu s našimi deťmi vám vopred ďakujeme za vašu pomoc!