Na začiatku roka sme si stanovili cieľovú sumu na www.dobrakrajina.sk na 1500 eur. A vďaka Vám sa tento cieľ podarilo naplniť!

1546,15 eur. Presne toľko ste projektu Demagog.SK v tomto roku darovali cez portál Dobrá krajina. Pre nás, členov expertského tímu Demagog.SK, je to veľmi príjemný a aj zaväzujúci pocit. Zároveň je to veľká motivácia pre expertov a stážistov, ktorí pracujú na overeniach výrokov politikov. Vaša podpora posilňuje naše presvedčenie, že táto práca má zmysel a voličom na nej záleží.

Preto by sme sa Vám chceli veľmi pekne poďakovať za Vaše príspevky, či už to bolo počas 24-hodinovky, kedy sme primárne robili zbierku na vylepšenie nášho webu a lepšie zobrazovanie štatistík, alebo mimo tejto akcie, kedy vyzbierané prostriedky majú za účel podporiť naše prednášky na stredných školách či pravidelnú prácu pri overovaní výrokov a sledovaní plnenia sľubov politikov. Vďaka Vašej podpore sme prekročili pôvodne stanovenú cieľovú sumu na tento rok - 1500 eur. Veľká vďaka Vám patrí nielen za Vaše finančné dary, ale takisto za Vašu priazeň a pozornosť, ktorú venujete výsledkom overenovaní Demagog.SK.

Odhaľujeme nepravdy a zavádzania politikov
Chýba ešte 2 500 €

Odhaľujeme nepravdy a zavádzania politikov

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť - SGI

Politici vo svojich prejavoch a v diskusiách často operujú s faktami. Každý volič však nemá časové možnosti na overenie toho, či politik hovorí pravdu. Preto sme tu my, aby sme za Vás výroky politikov overili

Začíname novú diskusnú sezónu. Okrem pravidelného overovania nedeľnej diskusie a komplet všetkých výrokov, ktorých výsledky budeme dávať do štatistík, sa chceme zamerať aj na samostatné zaujímavé výroky politikov z akýchkoľvek mediálnych výstupov, ktoré môžu byť dôležité pre danú tému, argumentáciu či aktuálnu spoločenskú situáciu a dianie. Vo forme zhrňujúcich statusov na našom Facebooku aj podrobnejších overení na našom webe Vám ich prinesieme už tento týždeň. Ak by ste našu činnosť chceli podporiť opätovne, navýšili sme cieľovú sumu projektu na www.dobrakrajina.sk na 2000 eur. Budeme veľmi radi, ak sa Vám výsledky overení Demagog.SK budú zdať zaujímavé či dôležité a ak nás opäť podporíte v tomto úsilí.

ĎAKUJEME!