Aj vďaka podpore darcov z Dobrej krajiny sme v roku 2016 mohli pomôcť dlhodobo a pravidelne 24 deťom z rómskych osád pri získavaní lepšieho vzdelania prostredníctvom jedinečného programu doučovania a tútoringu.

Katka má 17 rokov a ako mnoho iných jej vrstovníkov chodí na strednú školu, chcela by byť učiteľkou v materskej škole. Tu však podobnosť s mnohými inými mladými ľuďmi končí.

Katka totiž žije v rómskej osade v Plaveckom Štvrtku a na maturitnom odbore študuje ako jedna z mála z miestnych detí. Už len dostať sa naň predstavovalo v miestnych podmienkach veľký úspech. Doma ich spolu nežije málo, okrem súrodencov žije spolu s tetou, ujom a ich deťmi. Ťažko si nájde pokojné miesto na učenie, no napriek tomu sa príprave do školy venuje každý deň.

Vzdelávanie

Vzdelávanie

Garantuje nám ho Ústava, no napriek tomu k nemu nemajú všetci rovnaký prístup. Vedomosti otvárajú nové možnosti a zároveň zbavujú závislosti.

Vyzbierali sme
14 281
zatiaľ na
8 projektov

Keď sme sa dozvedeli, že prvý ročník nakoniec Katka k úspešnému koncu nedoviedla, samozrejme nám to bolo ľúto. Jej rozhodnutie pokračovať nás však tiež trochu prekvapilo - napriek zažitému neúspechu chce pokračovať ďalej, a tak tento rok, s hrdosťou jej vlastnou, opakuje prvý ročník a je si istá, že školu dokončí. Snaží sa ísť za tým, čo si vysnívala.

Katka poprosila naše komunitné centrum v Plaveckom Štvrtku o pomoc s doučovaním, aby opakovaný ročník zvládla, keďže doma jej so štúdiom veľmi nemá kto pomôcť. A tak sme ju zaradili do programu DoT – doučovania a tútoringu. Našli sme jej dobrovoľníčku, ktorá za ňou dochádza z Bratislavy a spoločne sa priamo u Katky doma venujú príprave do školy. Je to jej opora nielen v štúdiu, ale aj ozajstná kamarátka. Veríme, že je to presne tá malá a pritom veľká pomoc, ktorú potrebuje, aby prvý ročník zvládla a mohla za svojim snom kráčať ďalej.

Ako vlastne DoT vyzerá? Ide o program, v ktorom dobrovoľník daruje 2 hodinky týždenne svojho času konkrétnemu dieťaťu na pomoc s prípravou do školy. Podstatou je doučovanie založené na princípoch tútoringu – vytvorenia dvojíc dobrovoľníkov so žiakmi, čo umožňuje zohľadnenie ich individuálnych potrieb. Doučovanie, ak je to možné, sa realizuje priamo v domácnostiach rodiny dieťaťa – vzdelávaniu je zrazu venovaná osobitná pozornosť a musia byť naň vytvorené podmienky. Rodičia sa tak tiež učia, ako pomáhať s prípravou do školy - ak už nie osobne, aspoň podporou a vytvorením podmienok na jeho prípravu.

Partnerstvo dobrovoľníka, dieťaťa a jeho rodičov vytvára priestor nielen na zlepšenie študijných výsledkov, zvýšenie motivácie k štúdiu a posilnenie vnímania hodnoty vzdelávania, ale aj všestrannú osobnú podporu k prekonávaniu sociálneho vylúčenia, ktorému deti čelia. Nejedná sa teda iba o doučovanie, ale aj o tútoring – vedenie dieťaťa v tom, čo by chcelo dosiahnuť, vypočutie si jeho túžob a pomoc k napredovaniu.

Program však predstavuje šancu aj pre dobrovoľníka, ktorý má možnosť zažiť iný svet ovplyvnený sociálnym vylúčením a stať sa pre dieťa a rodinu tútorom, vzorom. Súčasťou sú aj školenia, či manuály pre dobrovoľníka, ktorý vôbec nemusí byť pedagógom, aby mohol byť dobrým doučovateľom. Realizujeme aj spoločné výlety detí a ich tútorov, ktoré sú nielen odmenou a formou motivácie, ale aj príležitosťou ukázať deťom zase o kúsok viac z toho nášho sveta, či už v múzeu, kine, v cukrárni, alebo v ZOO.

Na programe DoT vždy úzko spolupracujeme aj so školou, ktorú deti navštevujú. Pedagógovia nám dávajú odporúčania na nové deti vhodné pre zaradené do programu a zároveň môžu následne sledovať ich zlepšenia. Program tak tiež vytvára neformálnu spojku medzi školou, komunitným centrom a rodinami.

Detí ako je Katka nie je v 5 lokalitách, v ktorých so svojimi komunitnými centrami pôsobíme, málo. Tie, pre ktoré sme dobrovoľníkov zatiaľ nenašli sa zúčastňujú pravidelného skupinového doučovania v komunitnom centre pod vedením našich pracovníkov. Aj vďaka darcom a podpore Dobrej krajiny sme však v roku 2016 mohli pomôcť individuálne 24 deťom v získavaní lepšieho vzdelania – a to od žiakov prvého stupňa na základnej škole až po končiace ročníky a stredoškolákov, ako je Katka. Podporu, ktorú sme získali prostredníctvom sme venovali najmä na fungovanie programu DoT a výdavky ako tréning, podporu a cestovné dobrovoľníkov, vstupné pri spoločných výletoch s deťmi a podobne.

Veríme, že vďaka podpore dobrých ľudí z celého Slovenska budeme môcť v tejto našej misii pokračovať úspešne aj v roku 2017.