Začal pre nás ďalší rok s Dobrou krajinou, preto sa chceme krátko ohliadnuť za tým predchádzajúcim... A aj napísať Vám, kam pôjdu vyzbierané peniaze z Vašich darov.

Rok 2014 s Dobrou krajinou bol pre nás naozaj akčný. Zapojili sme sa do Restaurant Day a premenili v máji na 1 deň priestory Komunitného centra Kopčany na príjemnú kaviarničku. Dobrovoľníčky z Ulity roznášali kávu a koláčiky v stane Dobrej krajiny na Festivale Pohoda, aby sme tak zarobili časť peňazí na projekt. Naši skvelí bežci a bežkyne sa v septembri zúčastnili preteku Tvrďák v Čuňove a svojou účasťou pomáhali vyzbierať čo najviac darov.

A podarilo sa toto: prostredníctvom online darov Ulitu podporilo 22 z Vás a ďalší prispeli do zbierkovej kasičky na jednotlivých akciách. Spolu sa tak za minulý rok podarilo vyzbierať 912 eur, za ktoré sme veľmi vďační!

Vyjdime z Ulity
Chýba ešte 1 677 €

Vyjdime z Ulity

Ulita

Sídlisko Kopčany je trochu zabudnutou časťou Petržalky. Žije tu kopec detí a mladých ľudí, ktorí často nemajú kde zmysluplne tráviť voľný čas. Preto je tu už 15 rokov Komunitné centrum Kopčany, ktoré im poskytuje širokú ponuku aktivít a tiež podporu v náročných životných situáciách.

Po zvažovaní, ako s darom naložiť, sme sa rozhodli celú sumu investovať do dokončenia mantinelov na športovom ihrisku, ktoré sa po 4 rokoch snaženia a prekonaní množstva prekážok stáva realitou.

To, ako Ulita stavia na sídlisku Kopčany športové ihrisko, je už dlhý príbeh, ktorý začal v roku 2010. Alebo ešte niekedy predtým rozhovormi s mladými ľuďmi o tom, ako tu nie je kde športovať. A ako sa susedia hnevajú, keď sa hrá hokej na chodníku alebo kope lopta o stenu paneláku. A že sa to nikdy nebude dať vybaviť, lebo nikomu nezáleží na tom, ako sa na tomto sídlisku na okraji Petržalky žije...

Tak sme sa do toho pustili a potrebovali veľa:

1. trpezlivosti pri vybavovaní povolení, ktoré trvalo takmer dva roky a aj na súdny spor so stavebnou firmou, ktorá ihrisko nedokončila;

2. podpory vo forme rád od odborníkov aj pracovnej sily od dobrovoľníkov, ktorí s niektorými prácami pomáhali;

3. financií, ktoré sa darilo pozbierať z rôznych zdrojov - od podpory mestskej časti a nadácii, cez 2% z dane až po dary od našich známych. Momentálne máme asfaltovú plochu s dočasnými drevenými mantinelmi, ktoré na jeseň doslúžili, keďže zažili už kopec futbalových, hokejbalových zápasov a aj kolobežkové preteky. Nové trvalé mantinely pomôžu ihrisko opäť sfunkčniť.

Teraz je vďaka podpore z grantových programov a vyzbieraniu zvyšnej sumy z 2% a darov dobrý koniec príbehu na dosah. Sídlisko Kopčany si zaslúži ihrisko, ktoré dlho vydrží a bude bezpečným miestom na športovanie a hry. Ďakujeme Vám, že nám pomáhate veci meniť.