Milí darcovia, ďakujeme za podporu nášho projektu v roku 2018!

Vďaka vašej štedrosti sme vyzbierali finančné prostriedky, ktoré budú použité na zakúpenie postelí a nábytku pre dievčenský internát pri strednej školy Yedidia v Tanzánii. Internát je momentálne vo výstavbe.

Rok 2018 bol pre nás veľmi vzácny. Formou adopcie na diaľku podporujeme 46 študentov, prírodovedné laboratórium bolo uvedené do prevádzky a slúži študentom pri praktickej výučbe, ako novinku sme zaviedli fruit program. Veľkú radosť máme aj z toho, že na strednej škole v Tanzánii, ktorú podporujeme, sú prvý krát dobrovoľníčky zo Slovenska Majka a Lucka. Momentálne je v Tanzánii 6-členná skupina spolupracovníkov zo Slovenska a Čiech. Máme nádej, že návšteva skvalitní našu spoluprácu a otvorí nové možnosti pre rozvoj školy a skvalitnenie vzdelávania.

Deti Afriky
Chýba ešte 975,47 €

Deti Afriky

Deti Afriky SK

Potrebujeme Vašu pomoc pri zakúpení postelí a nábytku pre internát strednej školy Yedidia v Tanzánii, ktorý bude zriadený pre dievčatá a študentov so zdravotným postihnutím z chudobných rodín.

Veríme, že nám zachováte priazeň aj v roku 2019 a spolu poskytneme možnosť študovať mladým ľuďom, ktorí by inak nemali prístup k vzdelaniu.