Tretí ročník koncertu je za nami. Tešíme sa, že aj tento rok ste navštívili nocľaháreň sv. Vincenta de Paul a boli spolu s nami, s našimi klientmi a zároveň si vypočuli dobrú hudbu, či zaujímavú diskusiu.

V nedeľu sme sa mali opäť spoločne Doma Dobre v nocľahárni Depaul. Ďakujeme Vám všetkým, že ste prišli k nám, pobudli s nami, s klientmi, vypočuli si výborné hudobné kapely, či strávili prestávku medzi jednotlivými koncertami na jednej z diskusií.

Chceli by sme sa poďakovať všetkým partnerom, vďaka ktorým sa koncert uskutočnil: Agentúre Pohoda, Mestskej časti Ružinov, Magistrátu, Švajčiarskej ambasáde. Takisto si vážime aj dary v podobe výťažkov z predaja produktov/ výrobkov Free Food, OZ Berkat, Ľudke Kákošovej, cukrárni Danela nielen za koláčiky, ale nádhernú a chutnú tortu, dievčatám Kušnierikovým. Bez našich dobrovoľníkov by zasa nefungovali iné aktivity ako je organizácia parkovania, či príprava a úprava priestorov. Ako povedal jeden z partnerov koncertu, ak sme aspoň jeden z návštevníkov odchádzal z nocľahárne so zmeneným pohľadom na bezdomovovectvo, stálo to za to.

Raňajky a čistá bielizeň pre ľudí bez domova
Chýba ešte 8 489,32 €

Raňajky a čistá bielizeň pre ľudí bez domova

Depaul Slovensko

Ľudia, ktorí skončia na ulici, sú odkázaní sami na seba. Nie je to len samota, opustenosť a nepohoda, ktorá ich trápi. Mnohí sú chorí, imobilní, bezvládni… a počasie, ktoré my prežívame ako nepohodu, pre nich znamená ohrozenie života.

Fotografie z koncertu nájdete na našom Facebooku.

ĎAKUJEME Vám za všetky finančné dary, ako aj povzbudivé slová. Výťažok z koncertu je 1508,24€. Využijeme ho na zateplenie starej časti nocľahárne (viac o projekte sa dozviete na našej webovej stránke).

Prajeme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov.