Vďaka Vašim darom pomáhame denne viac ako 260 ľuďom bez domova.

Milí priatelia,

vďaka Vám sa prostredníctvom darovacieho portálu Dobrá Krajina podarilo vyzbierať od začiatku tohto roka 2408,48 €. Fantastické! Pomohlo nám 69 darcov, pričom ďalších 10 sa rozhodlo, že ľudí bez domova bude podporovať pravidelným darom. Viac o našej práci sa môžete dozvedieť tu. Novinky pribúdajú aj na našom Facebooku.

Raňajky a čistá bielizeň pre ľudí bez domova
Chýba ešte 8 489,32 €

Raňajky a čistá bielizeň pre ľudí bez domova

Depaul Slovensko

Ľudia, ktorí skončia na ulici, sú odkázaní sami na seba. Nie je to len samota, opustenosť a nepohoda, ktorá ich trápi. Mnohí sú chorí, imobilní, bezvládni… a počasie, ktoré my prežívame ako nepohodu, pre nich znamená ohrozenie života.

Ďakujeme Vám za Vašu dôveru.

Prajeme pekné letné dni.