Na začiatku Nového roka sme nesmierne vďační, že s pomocou Vás, našich 165 darcov, sme mohli v uplynulom roku naplniť ciele nášho projektu Chcem, ale sám to nedokážem.

  • Vďaka Vašej pomoci sme mohli v minulom roku pokračovať v aktivitách v mimoškolských kluboch v osade Žehra na Spiši a v Soli pri Vranove nad Topľou.
  • Taktiež sme mohli realizovať prevenčné programy na 1. stupni ZŠ Jarná v Poprade, s druhákmi, tretiakmi a štvrtákmi.
  • Rozbehli sme aj klubovú činnosť s piatakmi na tej istej škole, zameranú na ďalšie prehlbovanie a rozširovanie prevencie.
  • Okrem tejto školy sme uskutočnili niekoľko prevenčných prednášok aj pre žiakov 5. ročníka na ZŠ na Francisciho ulici v Poprade.
  • V marci sme boli spoluorganizátormi veľkej prevenčnej akcie The Dark Trip, ktorej sa zúčastnilo asi 2200 žiakov základných a stredných škôl z Popradu a okolia.
  • Počas letných prázdnin sme mohli niekoľko dní tráviť s 54 deťmi z mimoškolských klubov v tábore v Tatranskej Lomnici. Tento tábor sme organizovali s aj pomocou občianskeho združenia Joy z Bratislavy, s ktorým dlhodobo spolupracujeme v oblasti podpory mimoškolských klubov v rómskych osadách.

Žiadnu z uvedených aktivít by sme bez Vašej finančnej podpory zrealizovať nemohli. Patrí Vám naša hlboká vďaka a úctaJ

Chcem, ale sám to nedokážem!
Chýba ešte 4 940,01 €

Chcem, ale sám to nedokážem!

Život bez závislostí

Ďakujeme, že nám pomáhate vytvárať prostredie, v ktorom ľudia zápasiaci s dysfunkciami môžu nachádzať povzbudenie a podporu pre úsilie o plnohodnotný život. Bez vás by sme to nedokázali! Sme šťastní, že spolu s vami prispievame k zásadnej zmene!

S nádejou očakávame, že naši hrdinovia s dobrým srdcom, medzi ktorých Vy jednoznačne patríte, budú podporovať tento projekt aj v tomto roku. Vaša nezištná a štedrá podpora nás zaväzuje pokračovať v práci a hľadať nové spôsoby ešte účinnejšej pomoci.