​Milí naši darcovia, sme nesmierne vďační za každučký príspevok a pomohli Ste dobrej veci. Pomohli Ste tým, ktorí si o pomoc sami zažiadať nedokážu a potrebujú pomoc dobrodincov, aby mali svoj komplikovaný život ľahší, znesiteľnejší.

Prinášate im slnko do života, otvárate dvere k možnostiam, ktoré sami by otvoriť nevedeli. Prinášate im bezpečné prostredie, kolektív seberovných, priateľstvá, sociálne väzby, možnosť rozvíjania svojich schopností. Ich rodinám dodávate nádej, že so svojimi ťažkosťami nie sú sami, cítia podporu okolitého sveta, Vašu podporu. Pre rodiny so zdravotne ťažko znevýhodneným členom je komunita rodín s podobnými osudmi základom, zdrojom síl, z ktorého môžu čerpať, keď im je najťažšie. A verte, že na pleciach toho majú naložené dosť.

Vaša podpora je pre nás veľkým záväzkom. ĎAKUJEME.

Nezábudka
Chýba ešte 3 120,12 €

Nezábudka

Nezábudka

Život rodiny s ťažko zdravotne znevýhodneným dieťaťom je náročný a silno ohraničený špeciálnymi potrebami dieťaťa. Pomôžte nám dopriať dostatok času špeciálnemu vzdelávaniu, zlepšiť zdravotný stav rehabilitáciou a naplniť život týchto detí a mladých radosťou. Vašich 10 Eur umožní 1 dieťaťu 2 špeciálne terapie za deň.

Sme hlboko zaviazaní Jarke Hargašovej-Lajčákovej, ktorá pomohla nášmu projektu medializáciou, aj veľkorysým finančným darom.

Na záver, ale nie v poslednom rade ďakujeme tímu Dobrej Krajiny z Nadácie Pontis za úžasnú podporu, skvelé nápady a nesmierne nasadenie, ktorým pomáhajú napĺňať ciele každej neziskovky z Dobrej krajiny. Dievčatá, Ste skvelé!

Blahoželáme víťazovi prémie Aliancii Fair Play, naše malé zariadenie bolo dôstojným súperom mediálne známej organizácie a sme na to patrične hrdí. Boj s korupciou je dôležitá a potrebná vec.

Na obrázkoch mamičky Nezábudkárov, ktoré informovali v Senci o 24-hodinovke.