Aj vďaka vašej podpore dokážeme pomôcť zraneným deťom znovu veriť v seba samého.

V prvej Supestar súťažiaci naspievali spoločnú pesničku „Teraz je ten správny čas", ktorá začína slovami: "Niečo sa končí a niečo sa začína....". Dobrá krajina síce končí, no veríme, že vaša podpora našej práce nekončí, len začne v inej forme.

Centrum Slniečko, n.o. sa s projektom „Naordinujme hru deťom bez lásky", zameraným na deti v našej starostlivosti stalo súčasťou DobraKrajina.sk prvým príspevkom od Veroniky, symbolicky 24.12.2012. Odvtedy sa k Veronike pridalo ďalších 116 darcov vrátane Vás a spoločne ste podporili deti, ktoré boli obeťou násilia od najbližších, tých, ktorí ich mali chrániť, 395 darmi v celkovej výške 8 546,06 €.

Naordinujme hru deťom bez lásky
Chýba ešte 2 500 €

Naordinujme hru deťom bez lásky

Centrum Slniečko

Deti, ktoré sa stali svedkami násilia, alebo boli obeťou, často nedokážu svoje zážitky komunikovať. Cez kreslenie, stavebnice, či rôzne hry a terapie prerozprávajú svoj príbeh, aby im dospelí rozumeli. Pomôžte Centru Slniečko liečiť detské duše.

Za tie roky sme aj vďaka vašej podpore vytvárali pre deti veselší a bezpečnejší priestor, ukázali im miesta, ktoré boli pre ne dovtedy nedosiahnuteľné, dopriali im skvelé canis a hipoterapie, ale i letné tábory, či športové a tvorivé aktivity. Stali ste sa súčasťou našej rodiny podporovateľov, ktorá opätovne deťom dáva priestor poznať pocity šťastia a jeho prežívania, dáva slobodu sa kedykoľvek do popuku smiať a dáva bezpečie požiadať o radu, o pomoc kedykoľvek ju potrebujú.

Aj vďaka Vašej podpore môžeme zraneným deťom pomáhať znovu začať veriť si a veriť, že môžu ešte zažiť detstvo bez násilia. Že sa môžu opäť začať smiať a prežívať pocity šťastia.

Centrum Slniečko, n.o. už viac ako 20 rokov pomáha týraným, sexuálne zneužívaným deťom a obetiam domáceho násilia. Naša práca je postavená na ucelenom komplexe služieb pomoci. Je pre nás dôležité, aby všetky nami poskytované služby boli na čo najvyššej profesionálnej úrovni a práve preto sa snažíme zabezpečiť ich stabilné financovanie z rôznych zdrojov. Veľmi dôležitým zdrojom financií, ktorý nám umožňuje byť inovatívnymi a kreatívnymi pri práci s obeťami je finančná podpora od podporovateľov súkromných i firemných. Na Slovensku pôsobí celá rada skvelých organizácií, ktoré si rovnako, ako tá naša, zaslúžia podporu a pomoc a preto sme naozaj veľmi radi, že ste si vybrali Centrum Slniečko, n.o. a podporovali práve nás. Budeme radi, ak nám svoju priazeň zachováte.

Počas celého roka nás môžete podporovať pravidelne, či jednorazovo:

- podporou detí v CpDaR, ktoré zažili týranie a zneužívanie "Vráťme spolu detstvo deťom, ktorým ho násilie vzalo"

- podporou žien a mám s deťmi v BŽD "Bezpečný ženský dom"

- podporou organizácie prostredníctvom "… ide to aj bez modrín!"

Buďte našou oporou a staňte sa našim pravidelným podporovateľom! Vaša pravidelná mesačná, hoc aj malá 2 €, 5 €,…, podpora, nám dáva priestor plánovať aktivity a budovať lepší svet detí krok za krokom. Pomáha nám byť stabilnými a namiesto neustáleho napätia, ako to bude s financiami pre pokračovanie, otvára priestor pre nastavovanie a realizovanie dlhodobých projektov pre deti a ženy v našich zariadeniach. Už vašich 15 € dokáže zabezpečiť pravidelnú hodinu odbornej terapie pre týrané/zneužívané dieťa a 25 € je hodina canisterapie pre skupinu detí.

Bez vás a vašej podpory by to šlo určite ťažšie.

ĎAKUJEME <3, vďaka vám robíme svet detí krajším!