Ďakujeme predovšetkým vám, ktorí nám veríte a podporujete náš projekt. Najväčšie ďakujem patrí však všetkým, ktorí pomáhajú Dobrej krajine a ľuďom v nej.

Za rok 2019 sme získali vďaka 26 darcom a predaju originálnych výrobkov našich detí cez Dobrý obchod celkom 4 135,37 EUR.

Za získané peniaze sme zorganizovali pre deti s autizmom týždňový letný tábor (1 500 EUR), poskytli sme pravidelnú arteterapiu a fyzioterapiu spojenú s masážami (1 400 EUR), zorganizovali sme dva víkendové pobyty (600 EUR) a nakúpili didaktické pomôcky.

Pre rodičov bez rodičov
Chýba ešte 4 450,1 €

Pre rodičov bez rodičov

Autistické centrum Andreas

Pár hodín bez detí? Rodičia autistických detí takúto možnosť nemajú často. Ale aj oni občas potrebujú načerpať nové sily. Za vašich 10 eur sa môžu o deti s autizmom odborne postarať odborníci v Autistickom centre Andreas.

Sme radi, že nám pomáhate pomáhať iným, že spolu s nami skvalitňujete život rodinám s autistickým dieťaťom.

Ďakujeme

Prajeme slobodný a pokojný rok 2020, nielen v Dobrej krajine : )