Ďakujeme predovšetkým vám, ktorí nám veríte a podporujete náš projekt. Najväčšie ďakujem patrí však všetkým, ktorí pomáhajú Dobrej krajine a ľuďom v nej.

Za rok 2019 sme získali vďaka 26 darcom a predaju originálnych výrobkov našich detí cez Dobrý obchod celkom 4 135,37 EUR.

Za získané peniaze sme zorganizovali pre deti s autizmom týždňový letný tábor (1 500 EUR), poskytli sme pravidelnú arteterapiu a fyzioterapiu spojenú s masážami (1 400 EUR), zorganizovali sme dva víkendové pobyty (600 EUR) a nakúpili didaktické pomôcky.

Pre rodičov bez rodičov
Chýba ešte 3 216,8 €

Pre rodičov bez rodičov

Autistické centrum Andreas

Pár hodín bez detí? Rodičia autistických detí takúto možnosť nemajú často. Avšak najmä oni potrebujú načerpať nové sily. S vašou pomocou a podporou (1 hodina = 10 EUR) si budú môcť oddýchnuť a svoje deti nechať v Autistickom centre Andreas, kde sa o ne odborne postaráme.

Sme radi, že nám pomáhate pomáhať iným, že spolu s nami skvalitňujete život rodinám s autistickým dieťaťom.

Ďakujeme

Prajeme slobodný a pokojný rok 2020, nielen v Dobrej krajine : )