Počas včerajšej 24-hodinovky sa vďaka Vám vyzbieralo na náš projekt takmer 1000 EUR.

Príspevky budú použité na nákup sliepok - nosníc, kôz, ovocných stromčekov, ovocných kríkov a pre naše rodiny chceme zorganizovať kurzy zamerané na pestovanie ovocia a zeleniny.

Spolu tak budeme môcť pomôcť 20 rodinám v núdzi.

Sebestačné oravské rodiny
Chýba ešte 2 186,63 €

Sebestačné oravské rodiny

Misia mladých

Deti prišli o otca, matky o manžela ako živiteľa rodiny vinou choroby alebo úrazu. Mnohé rodiny v oravskom regióne sa tak ocitli v náročnej životnej situácii a vo finančných ťažkostiach. S pomocou občianskeho združenia Misia mladých sa učia sebestačnosti. Bezplatným darovaním hospodárskych zvierat, ovocných stromčekov, semien plodovej, listovej a koreňovej zeleniny môžete pomôcť týmto rodinám v samostatnom hospodárení a zvyšovaní sebestačnosti aj vy. Súčasťou pomoci je aj vzdelávanie matiek a detí z týchto rodín v oblasti spracovania produktov zo zeleniny a ovocia, zberu, využívania a poznania byliniek.

Na jeseň plánujeme aj ďalšie kurzy, kde chceme deti učiť, ako si jednoducho, lacno, zdravo a chutne pripraviť vlastné jedlá.

To všetko vďaka vašej štedrosti.


P.S.: Ak máte túto nedeľu voľnú, alebo si chcete spraviť výlet na našu peknú Oravu, pozývame Vás na Oravské tekvicové dielne. Ochutnávky tekvicových jedál, zábavné, súťažné a tvorivé aktivity! Viac informácií na www.misiamladych.sk