Rozmýšľali ste niekedy, akí 'multifunkční' musia byť sociálni pracovníci, ktorí pracujú v teréne na sídliskách s deťmi a mládežou?


Asi si viete vďaka rôznym článkom predstaviť, ako terénna sociálna práca vyzerá (ak nie, kratke video z Ulity najdete tu alebo z Kaspianu tu). Asi teda viete, že pracovať s mládežou "v teréne" znamena nadväzovať kontakt aj s mladými ľuďmi, ktorí na dôveru v dospelákov rezignovali; že to znamená podporiť ich pri riešení rôznych problémov a dilem, pomôcť im zvládnuť nároky školy aj prvé partnerské vzťahy. Pracovníci s mladežou musia byť pre prípad potreby pripravení na kopec rôznych tém - vedieť napriklad poskytnúť poradenstvo a odporučiť odbornú pomoc pri užívavaní drog, šikane alebo nasilí doma, musia vedieť poskytnúť prvú pomoc pri fyzických zraneniach aj krizovú intervenciu pri zraneniach psychických, lebo oni sú často v týchto situáciách prvý kontakt. Pracovať "v teréne" tu tiež znamená prostredníctvom hry, učenia alebo kreatívnych aktivít rozvíjať u detí zručnosti, ktoré ich rovesníci možno už dávno zvládli. Znamená to aj spájať ľudí v sidliskových a iných komunitách, kde vzťahy nemusia byť práve priateľské, a snaziť sa tak spoločne hľadať riešenia problémov ich lokality.

Vyjdime z Ulity
Chýba ešte 1 655,23 €

Vyjdime z Ulity

Ulita

Sídlisko Kopčany je trochu zabudnutou časťou Petržalky. Časťou plnou detí a mládeže, ktorí ale nemajú kde zmysluplne tráviť svoj voľný čas. Preto je tu už 14 rokov Komunitné centrum Kopčany, ktoré im poskytuje širokú ponuku aktivít.

Okrem tohto všetkého to ešte znamená napríklad aj: sadiť stromy, opravovať bicykle, ratať na schodoch matematické priklady, odpratavať odpad z ihriska, malovať preliezky alebo vedieť viazať uzly na lanovú hojdačku. Takí ľudia sa nehľadajú ľahko - ak takých poznáte, sem s nimi ;)

V Ulite je dokonca fajn, keď terénni sociálni pracovníci vedia súťažne prebehnúť náročné prekážky. Už tretí rok sme totiž sučasťou akcie Tvrďák v Čunove a snažíme sa s podporou Dobrej krajiny nielen zviditeľniť našu prácu, ale aj vyzbierať financie, ktoré možeme použiť na celoročné udržanie aktivít na sídlisku Kopčany aj v čase, keď iné zdroje práve chýbaju.

Ulitu reprezentovala tento rok opäť aj Monika, ktorá na sídlisku Kopčany s deťmi a mládežou pracuje už 12 rokov. Chceme sa pochváliť, že Monika súťaž v neziskovkovej ženskej sekcii Tvrďáka, a tým aj finančný bonus od Nadácie Pontis, vyhrala. Lebo Monika je presne takáto 'multifunkčná' tereňáčka ;)


Ešte pár motivačných foto, keby ste sa chceli budúci rok pridať:

Čo je v Ulite nové a aké aktivity na sídlisku Kopčany ponúka, môžete sledovať aj na facebooku: https://www.facebook.com/ulita.eu.sk