Rozmýšľali ste niekedy, akí 'multifunkční' musia byť sociálni pracovníci, ktorí pracujú v teréne na sídliskách s deťmi a mládežou?


Asi si viete vďaka rôznym článkom predstaviť, ako terénna sociálna práca vyzerá (ak nie, kratke video z Ulity najdete tu alebo z Kaspianu tu). Asi teda viete, že pracovať s mládežou "v teréne" znamena nadväzovať kontakt aj s mladými ľuďmi, ktorí na dôveru v dospelákov rezignovali; že to znamená podporiť ich pri riešení rôznych problémov a dilem, pomôcť im zvládnuť nároky školy aj prvé partnerské vzťahy. Pracovníci s mladežou musia byť pre prípad potreby pripravení na kopec rôznych tém - vedieť napriklad poskytnúť poradenstvo a odporučiť odbornú pomoc pri užívavaní drog, šikane alebo nasilí doma, musia vedieť poskytnúť prvú pomoc pri fyzických zraneniach aj krizovú intervenciu pri zraneniach psychických, lebo oni sú často v týchto situáciách prvý kontakt. Pracovať "v teréne" tu tiež znamená prostredníctvom hry, učenia alebo kreatívnych aktivít rozvíjať u detí zručnosti, ktoré ich rovesníci možno už dávno zvládli. Znamená to aj spájať ľudí v sidliskových a iných komunitách, kde vzťahy nemusia byť práve priateľské, a snaziť sa tak spoločne hľadať riešenia problémov ich lokality.

Vyjdime z Ulity
Chýba ešte 1 677 €

Vyjdime z Ulity

Ulita

Sídlisko Kopčany je trochu zabudnutou časťou Petržalky. Žije tu kopec detí a mladých ľudí, ktorí často nemajú kde zmysluplne tráviť voľný čas. Preto je tu už 15 rokov Komunitné centrum Kopčany, ktoré im poskytuje širokú ponuku aktivít a tiež podporu v náročných životných situáciách.

Okrem tohto všetkého to ešte znamená napríklad aj: sadiť stromy, opravovať bicykle, ratať na schodoch matematické priklady, odpratavať odpad z ihriska, malovať preliezky alebo vedieť viazať uzly na lanovú hojdačku. Takí ľudia sa nehľadajú ľahko - ak takých poznáte, sem s nimi ;)

V Ulite je dokonca fajn, keď terénni sociálni pracovníci vedia súťažne prebehnúť náročné prekážky. Už tretí rok sme totiž sučasťou akcie Tvrďák v Čunove a snažíme sa s podporou Dobrej krajiny nielen zviditeľniť našu prácu, ale aj vyzbierať financie, ktoré možeme použiť na celoročné udržanie aktivít na sídlisku Kopčany aj v čase, keď iné zdroje práve chýbaju.

Ulitu reprezentovala tento rok opäť aj Monika, ktorá na sídlisku Kopčany s deťmi a mládežou pracuje už 12 rokov. Chceme sa pochváliť, že Monika súťaž v neziskovkovej ženskej sekcii Tvrďáka, a tým aj finančný bonus od Nadácie Pontis, vyhrala. Lebo Monika je presne takáto 'multifunkčná' tereňáčka ;)


Ešte pár motivačných foto, keby ste sa chceli budúci rok pridať:

Čo je v Ulite nové a aké aktivity na sídlisku Kopčany ponúka, môžete sledovať aj na facebooku: https://www.facebook.com/ulita.eu.sk