​Tento rok je plný pozitívnych správ. Zorganizovali vyšetrenie sluchu v zahraničí pre vyše 100 detí, vyzbierali sme 20 000 € na podporu zriadenia detského audiologického centra na bratislavských Kramároch, čakajú nás dobré správy o zmene výšky úhrady zdravotných poisťovní, zorganizovali sme niekoľko eventov pre nepočujúce deti a mnohé ďalšie. To čo nás ale v roku 2016 ešte len čaká je omnoho fascinujúcejšie! Viac sa dočítate v tomto článku.

Tento rok je plný pozitívnych správ. K dnešnému dňu sme zorganizovali vyšetrenie sluchu v zahraničí pre vyše 100 detí, z ktorých mnohé mali aj po rokoch v našom zdravotnom systéme nesprávne nastavené načúvacie prístroje, cez ktoré nemohli počuť nič alebo nie tak dobre, ako to bolo v skutočnosti možné. Týmto deťom a ich rodinám sme zmenili život a máme z toho obrovskú radosť.

Nezabúdame ale ani na Slovensko. Vďaka darcom na Dobrej krajine, Nadačnému fondu Telekom a spoločnosti Datalan sa nám podarilo vyzbierať 20 000 € na podporu zriadenia detského audiologického centra na bratislavských Kramároch. Okrem toho už čoskoro prídu dobré správy o zmene výšky úhrady zdravotných poisťovní za načúvacie prístroje, ktorú sme iniciovali a podporovali vyše roka.

Sprievodca pre rodičov nepočujúcich detí
Chýba ešte 6 825,08 €

Sprievodca pre rodičov nepočujúcich detí

NepocujuceDieta.sk

Pre nepočujúce deti je v stávke veľa - ak nikdy nepočuli, bude pre ne skoro nemožné vedieť hovoriť či čítať s porozumením. Celý počujúci svet im ostane zatvorený. Ich potenciál sa plne neprejaví. Nemusí to tak byť. Pomôžme ich rodičom, aby im vedeli pomôcť včas.

Stále nám robí radosť aj portál www.NepocujuceDieta.sk, vďaka ktorému rodičia získavajú prehľadné informácie po určení diagnózy a spoznávajú ďalších rodičov, s ktorými sa potom stretávajú a podporujú aj osobne. Pokračujeme aj v organizovaní komunitných akcii a stretnutí, z ktorých posledné bolo obzvlášť podarené - bol to 1. deň nepočujúcich detí v Bratislave, na ktorý prišlo vyše 80 detí s poruchou sluchu. Rovnako podporujeme aj stretnutia v Poprade.

Všetky tieto dobré správy nám dávajú energiu a vôľu pokračovať ďalej. Tento rok nás čaká niekoľko významných projektov, na ktoré sa veľmi tešíme:

  • Rodičovská online poradňa, v ktorej špeciálne vyškolení rodičia "veteráni" budú radiť nováčikom, ako svoje dieťa priviesť od diagnózy k šťastnému životu
  • Vyšetrenia vo Viedni, ktoré doplnia chýbajúcu kapacitu doterajších vyšetrení v Brne
  • Komplexný a dlhodobý prieskum zdravotnej starostlivosti o deti s poruchou sluchu, vďaka ktorému budeme mať lepší prehľad o jej stave a problémoch
  • Event Počujko - môj nepočujúci kamarát, na ktorom počujúcej verejnosti priblížime svet nepočujúcich detí
  • Celoslovenské stretnutie na Liptove, na ktorom sa budú môcť stretnúť rodiny, ktoré sa "vidia" iba online.
  • a mnohé ďalšie menšie (no rovnako dôležité) projekty

O všetkých projektoch Vás budeme pravidelne informovať a budeme sa tešiť na zmeny, ktoré prinesú do životov rodín s deťmi s poruchou sluchu.

Aby sa nám s projektami darilo tak ako doteraz, dovolíme sa Vás poprosiť o zachovanie Vašej podpory a priazne, ktorú si nesmierne vážime. Cez Dobrú krajinu môžete podporiť naše projekty jednorázovým príspevkom, alebo nastavením pravidelného mesačného prispievania.

Srdečne Vám ďakujeme a tešíme sa do skorého počutia ;-)

Tím OZ Nepočujúce dieťa