​Tento rok je plný pozitívnych správ. Zorganizovali vyšetrenie sluchu v zahraničí pre vyše 100 detí, vyzbierali sme 20 000 € na podporu zriadenia detského audiologického centra na bratislavských Kramároch, čakajú nás dobré správy o zmene výšky úhrady zdravotných poisťovní, zorganizovali sme niekoľko eventov pre nepočujúce deti a mnohé ďalšie. To čo nás ale v roku 2016 ešte len čaká je omnoho fascinujúcejšie! Viac sa dočítate v tomto článku.

Tento rok je plný pozitívnych správ. K dnešnému dňu sme zorganizovali vyšetrenie sluchu v zahraničí pre vyše 100 detí, z ktorých mnohé mali aj po rokoch v našom zdravotnom systéme nesprávne nastavené načúvacie prístroje, cez ktoré nemohli počuť nič alebo nie tak dobre, ako to bolo v skutočnosti možné. Týmto deťom a ich rodinám sme zmenili život a máme z toho obrovskú radosť.

Nezabúdame ale ani na Slovensko. Vďaka darcom na Dobrej krajine, Nadačnému fondu Telekom a spoločnosti Datalan sa nám podarilo vyzbierať 20 000 € na podporu zriadenia detského audiologického centra na bratislavských Kramároch. Okrem toho už čoskoro prídu dobré správy o zmene výšky úhrady zdravotných poisťovní za načúvacie prístroje, ktorú sme iniciovali a podporovali vyše roka.

Nepočujúce dieťa - pomôžme rodičom rozumieť svojim deťom
Chýba ešte 7 027,86 €

Nepočujúce dieťa - pomôžme rodičom rozumieť svojim deťom

NepocujuceDieta.sk

Pre nepočujúce deti je v stávke veľa - ak nikdy nepočuli, bude pre ne skoro nemožné vedieť hovoriť či čítať s porozumením. Celý počujúci svet im ostane zatvorený. Nemusí to tak byť. Pomôžme ich rodičom, aby s nimi vedeli komunikovať a pomôcť im včas.

Stále nám robí radosť aj portál www.NepocujuceDieta.sk, vďaka ktorému rodičia získavajú prehľadné informácie po určení diagnózy a spoznávajú ďalších rodičov, s ktorými sa potom stretávajú a podporujú aj osobne. Pokračujeme aj v organizovaní komunitných akcii a stretnutí, z ktorých posledné bolo obzvlášť podarené - bol to 1. deň nepočujúcich detí v Bratislave, na ktorý prišlo vyše 80 detí s poruchou sluchu. Rovnako podporujeme aj stretnutia v Poprade.

Všetky tieto dobré správy nám dávajú energiu a vôľu pokračovať ďalej. Tento rok nás čaká niekoľko významných projektov, na ktoré sa veľmi tešíme:

  • Rodičovská online poradňa, v ktorej špeciálne vyškolení rodičia "veteráni" budú radiť nováčikom, ako svoje dieťa priviesť od diagnózy k šťastnému životu
  • Vyšetrenia vo Viedni, ktoré doplnia chýbajúcu kapacitu doterajších vyšetrení v Brne
  • Komplexný a dlhodobý prieskum zdravotnej starostlivosti o deti s poruchou sluchu, vďaka ktorému budeme mať lepší prehľad o jej stave a problémoch
  • Event Počujko - môj nepočujúci kamarát, na ktorom počujúcej verejnosti priblížime svet nepočujúcich detí
  • Celoslovenské stretnutie na Liptove, na ktorom sa budú môcť stretnúť rodiny, ktoré sa "vidia" iba online.
  • a mnohé ďalšie menšie (no rovnako dôležité) projekty

O všetkých projektoch Vás budeme pravidelne informovať a budeme sa tešiť na zmeny, ktoré prinesú do životov rodín s deťmi s poruchou sluchu.

Aby sa nám s projektami darilo tak ako doteraz, dovolíme sa Vás poprosiť o zachovanie Vašej podpory a priazne, ktorú si nesmierne vážime. Cez Dobrú krajinu môžete podporiť naše projekty jednorázovým príspevkom, alebo nastavením pravidelného mesačného prispievania.

Srdečne Vám ďakujeme a tešíme sa do skorého počutia ;-)

Tím OZ Nepočujúce dieťa