Vďaka vašej podpore patríme už viac ako 10 rokov k najväčším organizáciám v Európe, ktoré podávajú pomocnú roku ľuďom bez domova.

Mili Depauláci,


dovoľte aj mne, takto na úvod roku 2018, popriať vám veľa zdravia, rodinnej pohody, úspechov, ale aj to, aby ste mali naďalej otvorené srdcia pre druhých. Zároveň vám ešte raz v mene celého tímu Depaul ďakujem, že ste aj minulý rok stáli pri nás.

Raňajky a čistá bielizeň pre ľudí bez domova
Chýba ešte 8 489,32 €

Raňajky a čistá bielizeň pre ľudí bez domova

Depaul Slovensko

Ľudia, ktorí skončia na ulici, sú odkázaní sami na seba. Nie je to len samota, opustenosť a nepohoda, ktorá ich trápi. Mnohí sú chorí, imobilní, bezvládni… a počasie, ktoré my prežívame ako nepohodu, pre nich znamená ohrozenie života.

Vďaka vašej podpore patríme už viac ako 10 rokov k najväčším organizáciám v Európe, ktoré podávajú pomocnú roku ľuďom bez domova. V Bratislave denne v našich zariadeniach nájde prístrešie viac ako 250 ľudí, sme teda najväčším poskytovateľom sociálnej pomoci práve pre ľudí, ktorí svoje domovy stratili. Snažíme sa im pritom nedať len teplú polievku a posteľ, ale aj ľudské teplo, záujem a ďalšie formy podpory.

Pri pohľade späť tak môžem vidieť mnoho úspešných príbehov a ľudí, ktorým sme pomohli zbaviť sa zdravotných ťažkosti, dlhov, závislostí a postaviť sa na vlastné nohy.

Na druhej strane však ako riaditeľ Depaul pred nami vidím aj množstvo výziev. Tento rok sa budeme snažiť pokračovať vo viacerých projektoch, napríklad v terénnej práci, ale aj rozvoju pracovných zručností, v rámci ktorých naši klienti pomáhajú v mestských častiach udržať čistotu a poriadok. Plánujeme posilniť spoluprácu s firmami aj dobrovoľníkmi a určite sa pokúsime aj o to, aby sme vytvorili rezervný Fond DEPAUL, vďaka ktorému by sme chceli pružnejšie reagovať na potreby rodín aj jednotlivcov, ktorí potrebujú našu pomoc. Veríme, že tak napríklad budeme vedieť uhradiť nevyhnutné poplatky za liečbu, zakúpiť potrebné veci, na ktoré dnes mnohokrát nemáme prostriedky a časom snáď aj pomôcť ľuďom, ktorých od pádu a bezdomovectva, delí len kúsoček.

Pracovať chceme aj s tým, aby o nás bolo viac počuť. V prvom rade sa sústredíme na pomoc našim klientom, niekedy však pri tom zabúdame hovoriť o výsledkoch našej práce, čo by nám mohlo pomôcť získať viac prostriedkov a menej sa niekedy trápiť.

Verím, že nám v tom pomôžete. Aj preto vás chcem poprosiť, povedzte o nás vašim známym, pozvite ich, aby sa stali našimi priateľmi na Facebooku, alebo, aby sa rovno pridali k našim pravidelným darcom. Už päť eur mesačne nám pomôže budovať Fond DEPAUL a verte mi, nepoznám organizáciu, ktorá by každý cent otočila tak poctivo, ako tá naša.


Jozef Kákoš
Riaditeľ Depaul Slovensko