"Minulý rok bol pre nás a mladých z Divých makov nesmierne úspešný, podarilo sa nám zorganizovať množstvo akcií, ktoré pomohli na ceste za vzdelaním všetkým zúčastneným. Všetko to bolo možné aj vďaka vám, našim darcom. Pevne veríme, že aj tento rok 2018 bude rovnako úspešný."

V roku 2017 sa nám podarilo absolvovať a zorganizovať množstvo akcií, ktoré boli pre našu organizáciu novinkou. Úspešne sme rozbehli projekt Mladých lídrov na základných školách po celom Slovensku. Absolvovali sme stretnutia so žiakmi zo Ždane, Spišského Štvrtka, Zborova a Veľkých Levár. Naši mladí lídri tu prezentovali svoje úspechy, ktoré dosiahli napriek tomu, že museli čeliť viacerým prekážkam, snažili sa deti motivovať, aby napredovali v štúdiu a nevzdávali sa svojich snov. Taktiež mali pripravené rôzne workshopy, ktoré sa uskutočnili pod vedením mladých lídrov v malých skupinkách. Všetky akcie na školách skončili veľmi pozitívnym ohlasom detí a aj učiteľov. Naša práca na základných školách pokračuje aj v roku 2018, počas ktorého máme naplánované návštevy na 5tich základných školách a to na 3 nových – Svit, Huncovce, Terňa a vzhľadom na veľký úspech aj na školách, ktoré sme navštívili už minulý rok, a to v Spišskom Štvrtku a Ždani.

Šanca pre talentované rómske deti
Chýba ešte 5 025 €

Šanca pre talentované rómske deti

Divé maky

Veríme, že všetky deti by mali mať prístup k vzdelaniu, pretože práve vedomosti im dávajú možnosť zmeniť svoju budúcnosť.

Tento rok sa nám taktiež podarilo zorganizovať medzinárodnú výmenu počas letných prázdnin, ktorej sa zúčastnilo 5 krajín, a to Litva, Maďarsko, Bulharsko, Nórsko a my. Bol to obohacujúci zážitok pre našich mladých z Divých makov, z ktorých väčšina mala možnosť prvý krát reálne komunikovať v anglickom jazyku a byť súčasťou multikulturálneho prostredia. Mnohým to prinieslo rozhľad, pomohlo odstrániť jazykové bariéry a získať väčšiu sebadôveru.

Výnimočne úspešnou akciou bola návšteva Mladých lídrov v Štrasburgu, kde sme sa stretli s mnohými politicky dôležitými osobnosťami na európskej úrovni a navštívili centrá politického diania v Európskej únii ako Európsky parlament, Radu Európy, Centrum mládeže a iné. Mladí lídri absolvovali rôzne diskusné stretnutia, kde prezentovali našu prácu na Slovensku a mohli načerpať množstvo informácii o možnosti študovať a stážovať v zahraničí. Tento pobyt bol obrovským prínosom pre všetkých zúčastnených, ktorým otvoril nové možnosti a ukázal im, kam všade sa ešte vedia posunúť, a že aj mladí Rómovia môžu pôsobiť na úrovni európskych mládežníckych politík.

Práve vďaka Vám, našim darcom sa nám podarilo naplánovať rok 2017 takto plnohodnotne, mali sme možnosť pomôcť a ovplyvniť osudy viacerých detí, podporiť ich na ceste za vzdelaním a posúvaním vpred svojej komunity. Budeme veľmi vďační, ak sa nám s vašou pomocou podarí zorganizovať množstvo akcií aj v tomto roku 2018.

Vďaka vašej podpore a darom cez Dobrú krajinu dávame životné šance a meníme osudy krôčik po krôčiku. Boli by sme nesmierne radi, keby ste sa stali našim darcom a podporili naše aktivity, ktoré dávajú šancu vytvoriť na Slovensku novú rómsku generáciu- vzdelanú, usilovnú, sebavedomú a hrdú.

Za Vašu podporu Vám zo srdca ďakujeme :)