Deti a mladí z rodín v ohrození i z náhradných rodín majú za sebou ťažkú minulosť poznačenú stratami.

V bratislavskom centre Návrat sme sa pravidelne stretávali počas roka 2018 s 16 mladými ľuďmi, tínedžermi a adolescentmi, na individuálnych poradenských stretnutiach. Hovorili sme spolu o ich životnej histórii, biologických rodičoch a súrodencoch, stratách a traumách vyplývajúcich z opustenia či úmrtia biologických rodičov. Tvorili sme spolu knihy života, kde si mladí ľudia dopĺňali prázdne miesta vo svojej histórii. S mladým mužom, ktorý osirel v útlom veku, sme v rámci práce so životnou históriou navštívili detské diagnostické centrum, v ktorom vyrastal a kde mal vytvorené väzby ako dieťa. S jednou mladou adoptovanou tínedžérkou sme pripravovali a zrealizovali stretnutie s jej biologickou mamou. Pozitívne očakávania mladého dievčaťa zo stretnutia s biologickou mamou sa naplnili a uspokojili jej potreby spoznať svoje biologické korene.

S tínedžermi riešime rôzne situácie, ako napr. právne ukončenie náhradnej rodinnej starostlivosti a praktické osamostatnenie sa od náhradnej alebo vlastnej rodiny, tehotenstvo, začínajúce rodičovstvo, vybavovanie rôznych právnych úkonov, začleňovanie sa do pracovného procesu a spoločenského života ale veľkou témou je aj pátranie po svojich koreňoch a premýšľanie o svojej minulosti.

4500 opustených detí chce vyrastať v rodine
Chýba ešte 3 821,86 €

4500 opustených detí chce vyrastať v rodine

Návrat

Hľadáme pre opustené deti rodičov, ktorí im vytvoria bezpečný domov a ponúknu sami seba. Tieto deti ale často prežili traumatickú udalosť a my im aj ich novým rodičom s vašou pomocou ponúkame možnosť rôznych terapií, ktoré im pomôžu preliečiť "boľačky" na duši.

Deti a mladí z rodín v ohrození i z náhradných rodín majú za sebou často ťažkú minulosť poznačenú stratami, traumami či strádaním a mnohí z nich niečo podobné prežívajú aj v súčasnosti. Nie je žiadnym prekvapením, že tieto boľačky sa začnú prejavovať aj v ich správaní. Dostávajú sa tak do rôznych rizikových situácií a zároveň sa stávajú dennodennou výzvou pre rodičov, učiteľov či iných odborníkov. Ústavné riešenia sú už v dnešnej dobe považované za posledné možné, ale napriek tomu sa k nim u týchto detí v staršom veku, žiaľ, neraz pristupuje. Ponúkame pre nich nízkoprahové aktivity či podporné skupiny zamerané na špecifické problémy a vek detí. S viacerými mladými pracujeme individuálne, podľa ich potrieb a poskytujeme im sociálnopsychologické poradenstvo, hrovú terapiu či podnetný voľnočasový program. Podporujeme ich participáciu na zmenách v oblasti ochrany detí, chceme, aby bolo počuť ich hlas, pretože často sami veľmi dobre vedia vyjadriť, čo potrebujú, čo im pomáha a čo nie.

Aj vďaka Vám a vašim darom sa venujeme pomoci tínedžerom a mladým ľuďom a pomáhame im vyrovnať sa s ich ťažkou životnou históriou. Veľmi si vašu podporu vážime.

Ďakujeme!