1. Vytvorili sme prvý kufrík pre opustené dieťa - Kufrík pre Kukulíka - plný cenností, ktoré dokazujú, že nebolo svoje prvé dni na svete samé a viacerým ľuďom na ňom záležalo a záleží.
  2. Aj vďaka podpore od vás sme poskytli psychologickú a terapeutickú starostlivosť desiatkam rodín a detí v našich priestoroch alebo v domácnosti klientov. Terapiou na podporu vzťahu medzi rodičom a dieťaťom a preliečenie tráum z detstva prešlo - filiálna terapia (11 rodín s 11 deťmi), práca so životnou históriou (17 rodín s 29 deťmi), terapia dotykom (26 rodín s 28 deťmi), sandplay terapia (9 rodín s 10 deťmi) a iné terapeutické postupy (26 rodín s 32 deťmi).
    V našej poradenskej starostlivosti bolo priebežne takmer 200 náhradných rodín, v ktorých žije 250 detí.

  3. Začali sme sa venovať nastavovaniu, testovaniu a facilitovaniu odľahčovacej služby pre rodiny (postráženie, doučovanie detí, venovanie sa voľnočasovým a rozvojovým aktivitám, rola chýbajúceho brata/starého otca/mamy/tety/uja,...), ktorá pomôže rodinám čeliacim neprimeranej záťaži z ťažkej životnej situácie či prijatia detí so špeciálnymi potrebami oddýchnuť si a nabrať novú silu.
  4. Tešíme sa, že nám v našej práci s rodinami v minulom roku pomáhalo viac ako 60 dobrovoľníkov a že mnohí z nich sa zapojili aj do vyššie spomínanej formy priamej podpory rodín.

  5. Kampaňou Máš to v sebe sme spustili projekt (Keď) Ide o život a povzbudzovali ľudí aby využili to, čo majú v sebe - inštinkt pomôcť
    deťom, ktorým ide (rôznym spôsobom) o život a nachádzajú sa v okolí každého z nás.
  6. Pilotne sme vzdelávali v téme Zisťovanie názoru dieťaťa, ktoré sa v minulom roku stalo novou povinnosťou v súdnych konaniach týkajúcich sa detí a rozšírilo priamu prácu s deťmi v sociálno-právnej ochrany detí.
  7. Zorganizovali sme a viedli Prvý tréning lektorov terapie dotykom a vyškolili tak 8 lektorov, ktorí ju po absolvovaní praktických skúšok a supervízie budú využívať v práci s rodinami a deťmi.

Vecí, ktoré sa minulý rok udiali bolo omnoho viac, nehovoriac o príbehoch, ktoré sa za číslami skrývajú - vybrali sme však aspoň niektoré z nich, ktoré nás povzbudzujú v tomto čase.

Ďakujeme, že ste aj vy boli ich súčasťou - špeciálne vám, ktorí ste pravidelnou podporou umožnili, že rodiny, ktoré potrebovali pomoc nezostali sami a na ich aktuálne potreby sme mohli reagovať ponukou poradenských a terapeutických programov šitých na mieru.

Budeme radi, ak od nás prijmete tričko som *trvalý návrat ako poďakovanie a zostanete s nami a rodinami aj tento rok.
Prosím napíšte nám na trvaly@navrat.sk o akú veľkosť máte záujem a adresu, kde vám tričko môžeme zaslať.

4500 opustených detí chce vyrastať v rodine
Chýba ešte 3 890,73 €

4500 opustených detí chce vyrastať v rodine

Návrat

Hľadáme pre opustené deti rodičov, ktorí im vytvoria bezpečný domov a ponúknu sami seba. Tieto deti ale často prežili traumatickú udalosť a my im aj ich novým rodičom s vašou pomocou ponúkame možnosť rôznych terapií, ktoré im pomôžu preliečiť "boľačky" na duši.